U bevindt zich nu op een technische pagina over de software Mercator. Deze pagina bevat specifieke informatie die bestemd is voor professionals van de software Mercator. Wenst u naar algemenere informatie over Mercator door te gaan?


   Deze vraag niet meer stellen

Beheer van de getrouwheidskaarten en groepering van de kasticketten op één enkele factuur

0000001724     -      25-09-2015

Mercator laat het gebruik van getrouwheidskaarten toe. Dit impliceert dat de toonbankverkopen, die doorgaans op een "generische" toonbankklant worden gerealiseerd, moeten gebeuren op naam van een klant. Met als gevolg dat Mercator bij de facturatie van de leveringen zoveel facturen genereert als er verschillende klanten zijn.

Om al deze leveringen te kunnen groeperen op één enkele factuur, net alsof het zou gaan om een toonbankklant, moet u als volgt tewerkgaan :

  • vervang de boekhoudcode (C_IDCOMPTA) van alle bestaande niet btw-plichtige klanten door de boekhoudcode van de toonbankklant;
  • vermeld in "Tools / Standaarddata / Klanten" de boekhoudcode van de toonbankklant als standaardboekhoudcode;
  • controleer of het btw-veld van de verschillende niet btw-plichtige klanten wel degelijk leeg is (als het veld de waarde NVT bevat, werkt dit niet);
  • in de sequentie van de tickets die op een factuur moeten worden gegroepeerd ("Tools / Sequenties / Verkopen"), vermeldt u op het tabblad "Evenementen" bij "Keuze van derde persoon" de ID van de toonbankklant. Wij raden aan om ook het vakje aan te vinken;
  • in het scherm voor de automatische facturatie van de leveringen vinkt u het vakje "Klanten zonder btw-nummer groeperen" aan.

 

Wanneer u een klant creëert die een btw-nummer heeft, overschrijft Mercator de boekhoudcode met diens C_ID, waarbij de standaardwaarde verdwijnt.

Via deze parameterinstelling worden de betalingen en facturen met betrekking tot toonbankverkopen in de boekhouding correct gecentraliseerd op de fiche van de toonbankklant, terwijl ze ook worden aangevuld op de getrouwheidskaart van de klant op naam.