U bevindt zich nu op een technische pagina over de software Mercator. Deze pagina bevat specifieke informatie die bestemd is voor professionals van de software Mercator. Wenst u naar algemenere informatie over Mercator door te gaan?


   Deze vraag niet meer stellen

Beheer van de taal op documentniveau

0000000839     -      23-09-2015

Mercator gaat er standaard van uit dat de taal van het actieve document ook de taal is in de fiche van de respectieve derde. Een verkoopdocument wordt opgesteld in de taal van de fiche van de klant, een aankoopdocument in de taal van de fiche van de leverancier.

In sommige gevallen moet het document echter opgesteld worden in een andere taal, ongeacht de taal van de derde.

Om het beheer van de taal op documentniveau te activeren, moet men het veld LANGUE C(1) toevoegen aan PIEDS_V en/of PIEDS_A.

Dit veld wordt geïnitialiseerd met de taal van de derde wanneer deze ingevoerd wordt. Achteraf kan die taal gewijzigd worden in de voettekst van het document.

Bij het oproepen van de artikelen wordt de doeltaal gekozen op basis van dit veld.

De afdruklay-outs moeten als volgt worden aangepast:

  • cli.c_langue vervangen door pieds_v.langue
  • fou.f_langue vervangen door pieds_a.langue