U bevindt zich nu op een technische pagina over de software Mercator. Deze pagina bevat specifieke informatie die bestemd is voor professionals van de software Mercator. Wenst u naar algemenere informatie over Mercator door te gaan?


   Deze vraag niet meer stellen

Bewaren van originele leveringen tijdens de automatische facturering

0000002415     -      23-05-2023

Mercator laat toe om originele leverbonnen te bewaren tijdens het automatisch groeperen van leverbon naar factuur. Om deze functionaliteit te installeren, moet men in het menu "Tools > Geavanceerde Tools > Commercieel beheer" de optie "Originele Voeten Tabel Creëeren" selecteren. Ook moet het veld LIVRAISON char(15) in de tabel LIGNES-V/A aangemaakt worden. (Deze twee operaties kunnen simultaan uitgevoerd worden via Geavanceerde tools.)

Eens deze tabel en het veld geïnstalleerd zijn, wordt de checkbox "Lijnen verzamelen" uit het dialoogvenster van automatische facturatie gedesactiveerd, en kan dus niet meer aangekruisd worden. Tijdens het proces van automatische facturatie, worden records uit de tabel PIEDS_V/A die overeenstemmen met leverbonnen verplaatst naar de tabel PIEDS_V/A_ORI.

Gegevens uit originele leverbonnen kunnen als volgt geraadpleegd worden na automatische facturatie:

  • De voet: in de tabel PIEDS_V/A_ORI
  • De lijnen: in de tabel LIGNES_V_A, in de facturatielijnen, of het veld LIVRAISON met de overeenkomstige waarde.

Merk op dat de juiste relaties tussen PIEDS_V/A_ORI en LIGNES_V/A als volgt zijn:

  • (lignes_v.id=pieds_v_ori.id_target) and (lignes_v.journal=pieds_v_ori.journal_target) and (lignes_v.piece=pieds_v_ori.piece_target) and (lignes_v.livraison=pieds_v_ori.journal_piece)
  • (lignes_a.id=pieds_a_ori.id_target) and (lignes_a.journal=pieds_a_ori.journal_target) and (lignes_a.piece=pieds_a_ori.piece_target) and (lignes_a.livraison=pieds_a_ori.journal_piece)
De historieken uit het menu Vensters van Mercator kunnen originele leverbonnen oproepen. Hiervoor volstaat het om de checkbox "Origineel" aan te duiden, dat verschijnen is in het dialoogvenster van de historiek-selectie. De originele documenten verschijnen dan in het rooster met het documentnummer. Ze kunnen steeds geopend worden zoals andere documenten. Een origineel wordt steeds geopend in read-only (enkel lezen) mode.
 
Opmerkingen:
  • De tabellen PIEDS_V/A_ORI kunnen niet gecrëerd worden door geavanceerde tools van Mercator.
  • Er is geen automatisch prces dat de nieuwe velden uit PIEDS_V/A toevoegd in PIEDS_V/A_ORI. Deze toevoeging moet manueel ingevoerd worden in de originele tabel.
  • De originelen worden enkel bijgehouden bij het automatisch factureren. Dit wordt dus NIET gedaan bij de handmatige verwerking via de knop "Status verhogen" van een document.
  • Documenten die geen levering zijn worden nooit opgenomen in dit systeem.