U bevindt zich nu op een technische pagina over de software Mercator. Deze pagina bevat specifieke informatie die bestemd is voor professionals van de software Mercator. Wenst u naar algemenere informatie over Mercator door te gaan?


   Deze vraag niet meer stellen

Cash betalingen limiteren

0000003106     -      28-10-2022

In België is het ontvangen van contanten beperkt tot EUR 3.000 per verkoop. Deze limiet geldt voor een gehele verkoop, ook als de bedragen in verschillende termijnen worden geïnd. Mercator 10.10 of later kan dit controleren. Daarvoor moet u een waarde invoeren (bv. 3.000) in de optie "Maximum contant geld per verkoop" (id = MAX_CASH).

Deze controle wordt als volgt uitgevoerd:

  • De berekening van de kasontvangsten wordt altijd uitgevoerd in de basisvaluta van het Mercator-dossier (standaard in euro). Bij verkoop in vreemde valuta wordt het contante bedrag eerst omgezet in euro ter controle van de toegestane limiet.
  • Deze controle geldt alleen voor nieuwe documenten. (Hierdoor kunnen dagelijkse facturen van bijvoorbeeld de groepering van leveringsbonnen opnieuw worden geopend en zo nodig gewijzigd).
  • De contante betalingen worden als volgt geïdentificeerd:
    • de betalingen die overeenkomen met de betalingswijze waarvan het nummer is vermeld in "Tools / Opties / Ingave / Cash betaalwijze" (id = NUMMP_CASH).
    • min het rendement.
  • Alle kasbetalingen van "bovenliggende" documenten, d.w.z. die welke voorkomen in "gekoppelde documenten", worden toegevoegd aan de kasontvangst van het "lopende" document. Deze informatie wordt gelezen uit de historiek van de kasontvangsten.

 

Wanneer wordt vastgesteld dat deze limiet is overschreden, geeft Mercator een blokkeringsbericht weer met de details van de uitgevoerde berekening en het "overschrijdende" bedrag.

max_cash_NL

 

Deze functionaliteit stelt de gebruiker niet vrij van bijkomende controles op de naleving van de regelgeving. Deze verbiedt immers formeel het splitsen van een verkoop om de maatregel te omzeilen. Mercator kan dit uiteraard niet detecteren. Ook moet er rekening mee worden gehouden dat de verordening niet duidelijk definieert wat onder "verkoop" verstaan wordt.