U bevindt zich nu op een technische pagina over de software Mercator. Deze pagina bevat specifieke informatie die bestemd is voor professionals van de software Mercator. Wenst u naar algemenere informatie over Mercator door te gaan?


   Deze vraag niet meer stellen

Controle van de status "rustend" en "niet op voorraad" bij validatie van een document

0000003166     -      13-06-2023

Met Mercator 10.10 of later kunt u opnieuw controleren

  • als het document rustende items bevat
  • als het document artikelen bevat die niet meer in voorraad zijn.

Deze controle vindt plaats tijdens het validatieproces. Zo kan worden vastgesteld dat artikelen uit een oud document inmiddels « rustend » zijn geworden of niet meer beschikbaar zijn. Het maakt het ook mogelijk een controle uit te voeren na een import vanaf een handscanner (of PtFile).

De instellingen worden gemaakt in de sequenties, tabblad  « Evenementen » :

Indien tijdens deze controle slapende of niet-beschikbare items worden gevonden, worden de regels gemarkeerd (geselecteerd zoals via CTRL-B). De controle kan blokkeren of een eenvoudige waarschuwing zijn. Standaard is de keuzemogelijkheid ingesteld op « Geen controle ».


Het is mogelijk om via code die methoden van de BillingEngine aan te roepen die deze controles uitvoeren:

  • bool? DormantItemsFound() : voor rustende items
  • bool? OutOfStockItemsFound() : voor niet beschikbare artikelen

De geretourneerde waarde is

  • null als de controle niet kon worden uitgevoerd (SQL-fout),
  • True als er slapende / onbeschikbare items worden gevonden. In dit geval worden deze regels op waar gezet,
  • False als er geen rustende / onbeschikbare items worden gevonden.

SQL-query's die rustende / onbeschikbare items selecteren, kunnen indien nodig worden aangepast. Dit vereist dat de sequentiecustomizer de interface IStringUpdaterWithContextInfo implementeert.

Het contextobject is de BillingEngine.

De twee verzoeken zijn te herkennen aan deze id's:

  • /*<ID>CHECK_DORMANT</ID>*/
  • /*<ID>CHECK_OUTOFSTOCK</ID>*/

Indien u bepaalde artikelen wilt uitsluiten van de voorraadcontrole, dient u deze kolom toe te voegen

alter table STOCK add S_NON_BLOCK_NONDISPO bit not null default 0

en er een checkbox aan koppelen in het artikelfiche.

Indien u bepaalde depots wilt uitsluiten van de voorraadcontrole, dient u deze kolom toe te voegen

alter table MAGASINS add NON_BLOCK_NONDISPO bit not null default 0

en gebruik codeloze parametrering van parameterrasters zodat een extra kolom met een checkbox in de lijst van depots verschijnt.