U bevindt zich nu op een technische pagina over de software Mercator. Deze pagina bevat specifieke informatie die bestemd is voor professionals van de software Mercator. Wenst u naar algemenere informatie over Mercator door te gaan?


   Deze vraag niet meer stellen

De kassa dagelijks opnieuw instellen voor niet-contante betalingsmethoden

0000003133     -      12-07-2024

Mercator laat u toe om de dagelijkse reset van de kassa voor niet-contante betaalmethodes te automatiseren. Dit gebeurt door de geplande uitvoering van een door Mercator voorziene opgeslagen procedure : SP_RESET_NON_CASH.

Via de Mercator code editor voert u deze query in :

exec SP_RESET_NON_CASH

en selecteer dan dit item van de "Uitvoeren" knop

Gepland_Uitvoeren1

Dit maakt het mogelijk een schema als het volgende in te stellen :

planningNL

De tijd is ingesteld op 23.00 uur, zodat de invoer in de kassahistorie op de huidige datum plaatsvindt.
De frequentie is dagelijks. De opgeslagen procedure zal dagen zonder activiteit (bv. zondag) correct detecteren en in dat geval geen wijzigingen aanbrengen.

Zie ook: Geplande query's uitvoeren


Voor geplande uitvoering van query's moet SQL Agent geïnstalleerd en actief zijn. Deze functie is dus niet beschikbaar als de versie van SQL beperkt is tot SQL Express. In dit geval is het mogelijk om de opgeslagen procedure te laten uitvoeren bij de geldopname voor contant geld (bankieren) in Mercator. Dat kan met deze customizer :

Zoom
using System;
using System.Text;
using System.Windows.Forms;
using MercatorApi;
using MercatorExtensions;
using MercatorUi;
using System.Data.SqlClient;

// <CompileWithRoslyn />

namespace Gescom
{
    public class Customizer : MercatorUi.ICustomizers.ISqlCommandUpdater
    {
        public void SqlCommandUpdate(SqlCommand sqlCommandToModify, Form form)
        {
            if ((form is MercatorUi.Forms.Gescom.GescomCashDepositBankRemittingForm gescomCashDepositBankRemittingForm) && (gescomCashDepositBankRemittingForm.Type == MercatorUi.Forms.Gescom.GescomCashDepositBankRemittingForm.GescomCashDepositBankRemittingEnum.BankRemitting))
                sqlCommandToModify.CommandText += "\r\n\r\n"
                                                + "exec SP_RESET_NON_CASH";
        }
    }
}

Sinds versie 11.0 van Mercator bestaat deze opgeslagen procedure ook in een versie die een parameter @drawer accepteert, waardoor deze reset beperkt kan worden tot één enkele geldlade.

CREATE PROCEDURE dbo.SP_RESET_NON_CASH_WITH_DRAWER @tiroir smallint

Als een geplande query is gebruikt, moet deze eenvoudig worden aangepast met het geldlade nummer. 

exec SP_RESET_NON_CASH_WITH_DRAWER 1

Als de bovenstaande C#-code is gebruikt, wijzigt u eenvoudigweg de laatste regel.

"exec SP_RESET_NON_CASH_WITH_DRAWER @tiroir";