U bevindt zich nu op een technische pagina over de software Mercator. Deze pagina bevat specifieke informatie die bestemd is voor professionals van de software Mercator. Wenst u naar algemenere informatie over Mercator door te gaan?


   Deze vraag niet meer stellen

Documenten die vanuit een historiekvenster zijn verzonden, groeperen.

0000003191     -      09-11-2023

Mercator 11.0 of later maakt het mogelijk om documenten die gegenereerd zijn via het menu "Bestand > Verzenden" vanuit Historieken uit het menu "Vensters" te groeperen.

group_pdf

Standaard, wanneer je op de knop "Document" klikt, genereert Mercator een e-mail met een enkele PDF die overeenkomt met één document.

Nu zijn er twee extra selectievakjes beschikbaar:

  • Samenvoegen: Mercator genereert één e-mail per klant (of leverancier, als het geschiedenisvenster betrekking heeft op aankopen). Deze e-mail bevat een enkele PDF bestaande uit alle PDF's die individueel zouden zijn verzonden. Mercator gebruikt dezelfde logica voor het verzenden van e-mails als die gebruikt wordt bij het verzenden van een individuele e-mail (inclusief het e-mailadres van de klant, gebruik van een CRM-actie, enz.)
  • Eén enkele PDF: in dit geval produceert Mercator één e-mail met één PDF. Deze PDF is een samenvoeging van alle individuele documenten.

Let op:

  • Tijdens deze gegroepeerde generatie wordt de OutputSelector genegeerd.
  • Afgezien van dit verschil, wordt elke PDF gegenereerd volgens de gebruikelijke logica in Mercator (sjabloon, kopieën, customizer, ...) en aan het einde van het proces samengevoegd.
  • Dus, indien van toepassing, houdt Mercator rekening met meervoudige kopieën. Alle kopieën worden dus samengevoegd.
  • Als de gebruiker kan kiezen uit verschillende afdrukmodellen, wordt de vraag slechts één keer gesteld per tekenreeks die de modelselectie aangeeft (bijv. <MainDir\Piece*.repx>).
  • De volgorde van groepering is de weergavevolgorde in het historiekvenster.
  • Elk filter toegepast op het historiekraster wordt in acht genomen.
  • Het groeperen van PDF's gebeurt in het geheugen. Het aantal PDF's dat kan worden gegroepeerd is afhankelijk van de grootte van het RAM van het systeem waarop de groepering wordt uitgevoerd.
  • De selectievakjes hebben geen invloed op de functionaliteit achter de knop "Rekening".