U bevindt zich nu op een technische pagina over de software Mercator. Deze pagina bevat specifieke informatie die bestemd is voor professionals van de software Mercator. Wenst u naar algemenere informatie over Mercator door te gaan?


   Deze vraag niet meer stellen

Filteren van informatie naargelang van magazijn

0000000824     -      17-05-2024

Dankzij de informatiefilter volgens magazijn kan eender welk programmagegeven gebruikt worden, naargelang van het gebruikte magazijn. Dit is vooral geschikt voor Terminal Server-configuraties. Er kan op meerdere vlakken worden gefilterd per magazijn.
 

 • Per gebruiker: op het tabblad "Magazijnen" in het scherm voor de parameterinstelling van de gebruikers kan worden bepaald welke magazijnen toegankelijk zijn voor de actieve gebruiker. Deze parameterinstelling geldt voor de volgende elementen:
  • filtering van reeksen voor de invoer van nieuwe documenten of de overname via historiek;
  • weergave van het beschikbare in de fiche "artikelen".
    
 • In de signaletieken: door te filteren in de signaletieken kan men de invoer van een artikel, een klant, een leverancier, … al dan niet toelaten op basis van het magazijn van het actieve document. Deze functionaliteit kan toegepast worden op elke signaletiek in Mercator. Deze filtering wordt geïnstalleerd
  • door in de tabel van de respectieve signaletiek een veld X_DEPOTS (type varchar(MAX)) toe te voegen, waarbij X staat voor de letter die de signaletiek identificeert (bv. S_DEPOTS, C_DEPOTS, F_DEPOTS, P_DEPOTS, D_DEPOTS, …).
  • een controle van het type Object waarvan de eigenschap ObjectType geïnitialiseerd is op Depots.
  Deze filtering geldt voor:
  • verkopen
  • aankopen
  • inventaris
  • herbevoorrading (manuele invoer)
  • magazijnoverdracht
    
 • In de tarieven: in de laatste kolom van het rooster voor de parameterinstelling van de tarieven staat een knop waarmee men de magazijnen kan invoeren waarvoor het tarief kan worden gebruikt. Via deze parameterinstelling kan eender welk tarief in de verkoopschermen al dan niet toegankelijk worden gemaakt.
   
 • In de kortingen (saldi & promoties)
   
 • In de artikelen vermeld in de TouchScreen-interface