U bevindt zich nu op een technische pagina over de software Mercator. Deze pagina bevat specifieke informatie die bestemd is voor professionals van de software Mercator. Wenst u naar algemenere informatie over Mercator door te gaan?


   Deze vraag niet meer stellen

Herbevoorrading: gewenste hoeveelheden

0000003227     -      07-06-2024

Mercator staat prijsbeheer per hoeveelheid voor leveranciers toe. Het is mogelijk om de voorkeursbestelhoeveelheid te bepalen, ongeacht de hoeveelheid die gegenereerd wordt door de herbevoorradingsfunctie. Dit zorgt ervoor dat er altijd een voldoende hoeveelheid wordt besteld om te profiteren van een gunstigere prijsstelling.

Om deze functionaliteit te installeren, moet je de volgende kolom toevoegen aan de tabel ARTFOU :

alter table ARTFOU add SEUIL_REAPPRO tinyint not null default 0

 

Zodra deze is aangemaakt, presenteert Mercator een extra kolom waarmee u de drempel kunt kiezen die overeenkomt met de voorkeurshoeveelheid.

In het herbevoorradingsscherm wordt een extra bewerkbare kolom "Voorkeurshoeveelheid" weergegeven :

q_pref

De kolom wordt ingevuld met de drempelwaarde die bereikt moet worden als de waarde van Q lager is dan deze drempel. Als de prijs per hoeveelheid in veelvouden wordt uitgedrukt, zal Mercator de waarde naar boven afronden op het dichtstbijzijnde veelvoud.

Wanneer de herbevoorrading wordt gegenereerd, wordt er rekening gehouden met de voorkeurshoeveelheid als deze een waarde bevat die niet gelijk is aan nul.

 

Opmerking : Dit mechanisme is niet beschikbaar in de herbevoorrading voor productie.