U bevindt zich nu op een technische pagina over de software Mercator. Deze pagina bevat specifieke informatie die bestemd is voor professionals van de software Mercator. Wenst u naar algemenere informatie over Mercator door te gaan?


   Deze vraag niet meer stellen

Herbevoorrading

0000000765     -      12-04-2024

Deze functie maakt het mogelijk om automatisch voorbereidingen te genereren voor leveranciersbestellingen. Deze voorbereidingen moeten worden opgesteld op grond van het huidige voorraadniveau om de minimum-/maximumvoorraad te bereiken, en/of op grond van de klantenbestellingen. Indien tegelijk het vakje "Stock Minimum" (minimumvoorraad) en "Stock Maximum" (maximumvoorraad) zijn aangevinkt, zal Mercator alle artikelen weer aanvullen waarvan de beschikbare hoeveelheid lager is dan de minimumvoorraad en een hoeveelheid bepalen waarmee de maximumvoorraad kan worden bereikt.

In deze procedure wordt rekening gehouden met de filters voor de signaletiek "artikelen" en de signaletiek "leveranciers" om eventueel de herbevoorrading te beperken tot enkele artikelen en enkele leveranciers. De filters maken het dus mogelijk om een herbevoorrading te realiseren voor bepaalde artikelen en bepaalde leveranciers.

De herbevoorrading wordt gerealiseerd per magazijn.

Tijdens deze procedure wordt de hoofdleverancier steeds standaard voorgesteld. De kolom "Fournisseur" (leverancier) maakt het mogelijk om manueel een leverancier in te voeren, ongeacht het feit of die al dan niet is gelinkt aan het lopende artikel. In deze tabel kan de kolom "quantités" (hoeveelheden) worden gewijzigd door de gebruiker.
De knop rechts van de kolom "Fournisseur" maakt het mogelijk om een leverancier te kiezen uit de verschillende leveranciers die gekoppeld zijn aan het artikel van de lijn. Een tabel geeft een vergelijking van de kosten voor dit artikel bij de verschillende leveranciers. Door te dubbelklikken op een lijn kan een leverancier geselecteerd worden.

Het is mogelijk om lijnen toe te voegen in het scherm voor de voorbereiding van de herbevoorrading.

Via de knop "disquette" kan de lopende herbevoorrading worden opgeslagen op een schijf. Deze functie maakt het mogelijk om een herbevoorrading door te voeren in verschillende tijden. Deze opgeslagen herbevoorrading kan opnieuw worden opgeroepen via de knop "ouvrir fichier" (bestand openen).

Met de knop "valider" (bewaren en afsluiten) worden de voorbereidingen van de bestellingen gegenereerd. Deze documenten worden weergegeven in een historiekenvenster en kunnen individueel worden geopend voor wijziging.

Tijdens het genereren van de bestellingsvoorbereidingen, wordt rekening gehouden met de afdrukeigenschappen vermeld op het niveau van de sequentie die is gekoppeld aan het gebruikte journaal van bestellingsvoorbereidingen.

Het journaal “préparation de commandes" (voorbereiding bestellingen) wordt bepaald in "Outils / Options / Autres / Journal préparation commande" (Tools/Opties/Andere/Journaal voorbereiding bestelling). Wanneer deze optie in ASK-modus staat, zal de keuze van het journaal worden voorgesteld aan de gebruiker bij de herbevoorrading.

Indien men wenst om een herbevoorrading te starten met een leeg scherm, dan volstaat het om géén optie aan te vinken in de initiële dialoogbox waar de selectie wordt voorgesteld van het type herbevoorrading (minimumvoorraad, ...).

Filtering van de klantenbestellingen

Wanneer de optie "Commandes Client" (Klantbestelling) als standaardwaarde is aangevinkt, houdt Mercator rekening met de totaliteit van de bestellingen voor het specifieke magazijn. (Het algoritme houdt enkel rekening met de gegevens die aanwezig zijn in de beschikbaarheidstabel van de fiche "articles" (artikels) - tabel DISPO)

Sinds de versie 4.3.30 van Mercator is het mogelijk om Mercator te vragen individueel rekening te houden met elke klantenbestelling. Dit biedt de mogelijkheid om te filteren op het niveau van de klanten en de data van de bestellingen.

Rechts van het aan te vinken vakje "Commandes Client" (Klantenbestelling), en wanneer dat is aan gevinkt, biedt Mercator een rollijst om een veld van het type "date" (datum) te kiezen dat dan gebruikt zal worden voor het filteren van de bestellingen. Alle velden van het type "date" van de tabellen PIEDS_V en LIGNES_V zijn beschikbaar. De marge van overeenstemmende data kan worden ingevoerd rechts van de rollijst.

Wanneer een veld wordt geselecteerd in de rollijst, wordt de filter die actief is op de signaletiek "client" (klant) eveneens toegepast tijdens het automatisch genereren van de voorbereidingen van de bestellingen.

Truc: indien men enkel de filter "clients" (klanten) wenst toe te passen op het genereren van de bestellingsvoorbereidingen, dan volstaat het om in de rollijst gelijk welk veld "date" (datum) te selecteren (bijvoorbeeld "Date" ("pieds")) en de datummarge te laten staan op de standaardwaarden: 01/01/1900 - 31/12/2999

Geavanceerd gebruik: deze nieuwe functie biedt de mogelijkheid van een volledig beheer van de herbevoorrading, rekening houdend met een planning van de bestellingen (standaard- of productiebestellingen). Indien bijvoorbeeld een veld van het type "date" wordt toegevoegd aan de tabel LIGNES_V, dan kan dit veld makkelijk worden aangevuld met de geschatte datum van de lancering van de bestelling (datum van levering aan de klant – leveringstermijn leverancier of datum van levering aan de klant - productietermijn). Dit kan worden gerealiseerd via een elementaire module. Eens het veld op een correcte manier werd gegenereerd, kan dat makkelijk in aanmerking worden genomen voor de herbevoorrading, door een eenvoudige selectie in de rollijst van de dialoogbox voor initialisering van de herbevoorrading.


Zie ook: