U bevindt zich nu op een technische pagina over de software Mercator. Deze pagina bevat specifieke informatie die bestemd is voor professionals van de software Mercator. Wenst u naar algemenere informatie over Mercator door te gaan?


   Deze vraag niet meer stellen

Manuele en permanente herbevoorrading

0000003222     -      07-06-2024

Standaard biedt Mercator verschillende geautomatiseerde herbevoorradingsmodi aan. In sommige sectoren is het echter beter om de herbevoorrading handmatig te beheren in de vorm van een "aankooplijst" die geleidelijk wordt aangevuld. De voorbereidingen van bestellingen worden dan gestart op basis van een selectie op een door de gebruiker gekozen moment.

Om deze functionaliteit te initialiseren, volstaat het om de herbevoorrading een eerste keer te starten en alle selectieopties (minimale voorraad, maximale voorraad, ...) uit te schakelen om een lege lijst te krijgen. Zodra het herbevoorradingsscherm wordt weergegeven, moet je dit lege raster opslaan in een reax-bestand. Dit doe je via deze knop:

sauver_reax_n

Het is aanbevolen om vooraf de optie "Opslag van herbevoorradingsbestanden" (id = FSQL_REA) op SQL in te stellen zodat dit bestand in de database wordt opgeslagen en dus toegankelijk is voor alle gebruiker, ongeacht hun werkstation.

Zodra dit reax-bestand is aangemaakt, moet het worden verwezen in de optie "Herbevoorrading: uniek bestand" (id = RESTOCKFIL). Dit bestand bevat de permanente lijst van aankopen die moeten worden gedaan. De knop van deze optie maakt het gemakkelijk om dit bestand te selecteren.

Wanneer deze modus is geactiveerd, wordt er geen dialoogvenster meer weergegeven aan de gebruiker bij het selecteren van het menu "Beheer > Herbevoorrading".

Vervolgens moet de optie "Herbevoorrading: selectie per regel" (id = RESTOCKCHK) op JA worden ingesteld. Deze optie voegt een kolom toe van het type "selectievakje" waarmee je de regels kunt selecteren waarvoor je een ordervoorbereiding wilt genereren. Bij deze generatie worden alleen de aangevinkte regels in aanmerking genomen. De andere regels blijven in het permanente reax-bestand.

reappro_selection_n

Het contextmenu van het raster maakt het mogelijk om alle regels aan te vinken of uit te vinken.


Opmerking: deze laatste optie (RESTOCKCHK) kan worden gebruikt in de standaardmodus voor herbevoorrading. Alleen de geselecteerde regels zullen dan worden gebruikt voor het genereren van ordervoorbereidingen, maar de andere regels worden genegeerd en gaan "verloren".