U bevindt zich nu op een technische pagina over de software Mercator. Deze pagina bevat specifieke informatie die bestemd is voor professionals van de software Mercator. Wenst u naar algemenere informatie over Mercator door te gaan?


   Deze vraag niet meer stellen

Herbevoorrading meerdere magazijnen

0000002968     -      23-03-2020

Mercator 10.7 of hoger maakt aanvulling in "multi-depot" -modus mogelijk. Met andere woorden, het is mogelijk om de functie voor automatisch aanvullen voor meerdere magazijnen tegelijkertijd te gebruiken. Om deze functionaliteit te activeren, moet u ervoor zorgen dat het beheer van magazijnen per lijn op aankopen is geïnstalleerd. (Het beheer van magazijnen per lijn op verkopen is optioneel).

 

alter table LIGNES_A add ID_DEPOT char(10) not null default ''

 

Het dialoogvenster waarin u de parameters voor herbevoorrading kunt selecteren, kunt u vervolgens uit meerdere magazijnen kiezen.

reappro_multi_nl

In het scherm voor de herbevoorrading geeft een extra kolom (in positie 1) het betreffende magazijn aan. Als er handmatig een regel aan dit scherm wordt toegevoegd, kunt u in deze kolom het gewenste magazijn selecteren. Deze keuze moet worden gemaakt voordat het artikel wordt opgeroepen. Houd er rekening mee dat alleen de magazijnen die in het eerste dialoogvenster zijn geselecteerd, beschikbaar zijn.

reappro_multi2_nl

Alle andere Mercator-principes die het het proces van herbevoorrading regelen, blijven ongewijzigd.

Let op : dit heeft geen betrekking op de herbevoorrading van de productie.