U bevindt zich nu op een technische pagina over de software Mercator. Deze pagina bevat specifieke informatie die bestemd is voor professionals van de software Mercator. Wenst u naar algemenere informatie over Mercator door te gaan?


   Deze vraag niet meer stellen

Het totaalbedrag afronden op 5 cent

0000002296     -      10-06-2022

Deze pagina is alleen voor België:

België streeft ernaar munten van 1 en 2 cent buiten gebruik te stellen. Vanaf heden is het immers verplicht om een afronding op 5 cent uit te voeren, indien de klant fysiek in de winkel aanwezig is om zijn betaling uit te voeren, via volgende manieren:

 • De afronding mag enkel worden uitgevoerd op het totaal kasbedrag (niet op artikel-niveau).
 • Als het totaalbedrag eindigt op 1, 2, 6 of 7 cent, moet men dit bedrag afronden op 5 cent lager. Als het bedrag eindigt op 3, 4, 8 of 9 cent, moet men 5 cent hoger afronden.
 • Dit moet worden weergegeven aan de kassa.
 • Dit moet gelden voor alle klanten.

Meer info op deze pagina.

 

Uit te voeren

Om deze functie te kunnen gebruiken, moet men een betaalmethode aanmaken (in "Tools / Setup / Betalingswijzen"), die "Afronden op 5 cent" heet (de naam van deze betaalmethode is vrij te kiezen). Wanneer Mercator deze afronding zal berekenen volgens de hieronder beschreven regel, zal het resulterende verschil automatisch meegenomen worden naar de betaalmodus. Deze betaalmodus wordt automatisch gepositioneerd op de negende plaats. Dit moet op het ticket of verkoopdocument worden afgedrukt.

Activering gebeurt op niveau van de gewenste sequentie, met de vermelding van deze betaalmethode "Afr. 5 cent". Als dit gebied leeg is, word de afronding niet toegepast. 

In het tabblad "Betalingen" bij de sequenties, raden wij aan om de nieuwe betaalmethode te koppelen aan een kostenrekening of financieel product (65/75).

In samenvatting

 1. De betaalmethode creëren (opmerking: standaard afdruklayouts verwijderen de eerste twee tekens).
 2. Afronding inschakelen in de relevante sequenties.
 3. Indien boekhouding: koppelen aan een 65/75 rekening in deze sequenties.
 4. De afdruklayouts wizigen om de 9de betalingswijs weer te geven.
 5. Bij de kassa een affiche plaatsen, mmet de tekst "Het totale bedrag is altijd afgerond".

 

Verschillende afrondingsmethoden

Het tabblad evenementen in de sequenties laat ons toe om de afrondingsmethode in te stellen :

1. Betalingen ter plaatse

Dit is de standaardmethode, want aangezien er meerdere betaalwijzes mogelijk zijn is, is het afronden van alle betalingsmethoden behalve de 'uitgestelde' een perfecte reactie op de wetgeving. Dit vereist de aanwezigheid van een bordje dat aangeeft dat alle betalingen altijd afgerond zijn.

2. Alleen betaalwijze 1 (1 = de waarde van de optie "Cash betaalwijze")

De afronding vindt plaats wanneer er alleen cash-betaalwijzen gebruikt worden. Zodra een andere betaalmethode wordt gebruikt, wordt er niet meer door Mercator afgerond. Mercator zal echter controleren of de kassabon en de retourzending elk afgerond zijn op 5 cent. In voorkomend geval moet het verschil in centen dat daaruit voortvloeit, worden overgeboekt naar de tweede gebruikte betalingsmethode. In dit geval mag het bord niet worden geplaatst. Deze modus wordt aanbevolen door Mercator (voor creditnota's).

3. Gebruik betaalwijze 1 (1 = de waarde van de optie "Cash betaalwijze")

De afronding vindt plaats wanneer cash-betaalwijzen gebruikt worden, zelfs als een andere betaalwijs wordt gebruikt. Mercator zal echter controleren of de kassabon en de retourzending elk afgerond zijn op 5 cent. In dit geval mag het bord niet worden geplaatst. Deze modus wordt aanbevolen door Mercator.

4. Altijd

De afronding wordt altijd uitgevoerd, ongeacht de gebruikte betaalmethode (zelfs uitgesteld). Deze modus is handig voor gebruikers die het afgeronde bedrag onmiddellijk willen bekijken in het veld "Te betalen". Dit vereist de aanwezigheid van het bordje dat aangeeft dat alle betalingen altijd afgerond zijn. Deze methode is op zich niet 100% verenigbaar met de regelgeving, aangezien het niet uitgesloten is dat een uitgestelde verkoop naar boven wordt afgerond. Verwacht mag worden dat het aanvaardbaar is in een "point of sale"-omgeving waar bijna alle verkopen in de winkel worden betaald.

 

Controles

In ieder geval zal Mercator voorkomen dat de gebruiker een niet-afgeronde betaling in contanten of een niet-afgeronde teruggave kan invoeren. Als dit het geval is, wordt deze waarschuwing weergegeven.

 

Extra info

De afronding wordt alleen toegepast op verkoopdocumenten, opgesteld voor de basisvaluta van het dossier. Wanneer het bedrag niet automatisch door Mercator wordt bepaald, moet de gebruiker het aangegeven bedrag invullen in het veld "Te betalen".

 

Voorbeelden voor een verkoop met een totaal  van 24,36 EUR

In klassieke modus

arrondi_classic2_n

 

In touch-screen modus

arrondi_touch2_n

 

 

De voormalige instellingen voor deze functie zijn reeds achterhaald:

 • Veld ROUND_EURO logical/bit in de tabel PIEDS_V
 • Optie 'Tools / opties / encodage": Bedragen afronden op 5 cent.

Deze functies zijn beschikbaar:

 • public static decimal RoundEuro(decimal d)
 • public static double RoundEuro(double d)

Gezien het automatisme hierboven beschreven, moeten ze nooit worden gebruikt.


Belangrijke opmerking mbt het automatisch afronden bij meerdere valuta's (optie $)

De hierboven beschreven functionaliteit is ook beschikbaar als de multi-valuta incassering is ingeschakeld. Als het bedrag of de bedragen alleen euro's betreffen, wordt het hierboven beschreven mechanisme op dezelfde manier toegepast.

Wanneer men meerdere valuta's gebruikt is het niet langer mogelijk om het totaal van het document af te ronden, dit omdat de 
wisselkoers kleinere verschillen dan 5 cent kan genereren. Daarom gebeurt de afronding zoals in het algoritme dat hierboven beschreven is. 
Strikt genomen wordt de eerste conditie (afronden van het documenttotaal) niet gerespecteerd. Anderzijds kan dit gerechtvaardigd worden door extra kosten toe te passen wanneer men vreemde valuta's gebruikt. In dit geval moet de klant hiervan op de hoogte zijn.


Als u voor sommige klanten afronding naar 5 cent wilt uitschakelen, moet u

 • kolom C_NO_5CENTS in tabel CLI bijvoegen
 • een checkvakje in verband met deze kolom in de klantenfiche toevoegen
 • dit vakje voor deze klanten aanvinken
alter table CLI add C_NO_5CENTS bit not null default 0