U bevindt zich nu op een technische pagina over de software Mercator. Deze pagina bevat specifieke informatie die bestemd is voor professionals van de software Mercator. Wenst u naar algemenere informatie over Mercator door te gaan?


   Deze vraag niet meer stellen

Het totaalbedrag afronden op 5 cent

0000002296     -      30-03-2019

Deze pagina is alleen voor België:

Vanaf heden is het immers mogelijk om een afronding op 5 cent uit te voeren, indien de klant fysiek in de winkel aanwezig is om zijn betaling uit te voeren, via volgende manieren:

  • De afronding mag enkel worden uitgevoerd op het totaal kasbedrag (niet op artikel-niveau)
  • Deze regel geldt voor alle betaalmethoden (zelfs kaartaankopen)
  • Als het totaalbedrag eindigt op 1,2,6 of 7 cent, kan men dit bedrag afronden op 5 cent lager. Als het bedrag eindigt op 3, 4, 8 of 9 cent, kan men 5 cent hoger afronden.
  • Als de afronding is toegepast, moet dit worden weergegeven aan de kassa.
  • Dit moet gelden voor alle klanten.

Om deze functie te kunnen gebruiken, moet men een betaalmethode aanmaken (in "Tools / Setup / Betalingswijzen"), die "Afronden op 5 cent" heet (de naam van deze betaalmethode is vrij te kiezen). Wanneer Mercator deze afronding zal berekenen volgens de hieronder beschreven regel, zal het resulterende verschil automatisch meegenomen worden naar de betaalmodus. Deze betaalmodus wordt automatisch gepositioneerd op de negende plaats.

Activering gebeurt op niveau van de gewenste sequentie, met de vermelding van deze betaalmethode "Afr. 5 cent". Als dit gebied leeg is, word de afronding niet toegepast. 

In het tabblad "Betalingen" bij de sequenties, raden wij aan om de nieuwe betaalmethode te koppelen aan een kostenrekening of financieel product (65/75).

De afronding wordt alleen toegepast op verkoopsdocumenten, opgesteld voor de basisvaluta van het dossier en wanneer het bedrag automatisch door Mercator wordt bepaald.

In klassieke modus

 

In touch-screen modus


 

De voormalige instellingen voor deze functie zijn reeds achterhaald:

  • Veld ROUND_EURO logical/bit in de tabel PIEDS_V
  • Optie 'Tools / opties / encodage": Bedragen afronden op 5 cent.

Deze functies zijn beschikbaar:

  • public static decimal RoundEuro(decimal d)
  • public static double RoundEuro(double d)

Gezien het automatisme hierboven beschreven, moeten ze nooit worden gebruikt.


Belangrijke opmerking mbt het automatisch afronden bij meerdere valuta's (optie $)

Wanneer men meerdere valuta's gebruikt is het niet langer mogelijk om het totaal van het document af te ronden, dit omdat de 
wisselkoers kleinere verschillen dan 5 cent kan genereren. Daarom gebeurt de afronding zoals in het algoritme dat hierboven beschreven is. 
Strikt genomen wordt de eerste conditie (afronden van het documenttotaal) niet gerespecteerd. Anderzijds kan dit gerechtvaardigd worden door extra kosten toe te passen wanneer men vreemde valuta's gebruikt. In dit geval moet de klant hiervan op de hoogte zijn.