U bevindt zich nu op een technische pagina over de software Mercator. Deze pagina bevat specifieke informatie die bestemd is voor professionals van de software Mercator. Wenst u naar algemenere informatie over Mercator door te gaan?


   Deze vraag niet meer stellen

Hoe voert u een inventaris in?

0000002686     -      20-12-2019

Het maken van een standaard inventaris wordt gedaan via twee operaties.

1. Initialisatie van de inventaris

Via het menu "Beheer \ Inventarissen \ Definitief" kan de gebruiker een inventaris invoeren.
Om te voorkomen dat u elk artikel handmatig moet invoeren biedt Mercator de knop “Inventaris initialiseren”. Alle artikelen die in voorraad worden gehouden, worden aan de grid toegevoegd van het geopende document (met uitzondering van de artikels met een serienummer). Mercator berekent de voorraadhoeveelheden op de gekozen datum in de inventarisheader en geeft deze weer in de grid. Deze initialisatie houdt rekening met de actieve filter op de artikelinformatiebestanden.
Wanneer de lijst met artikels wordt aangemaakt, hoort u de voorraad terug op 0 te zetten. Dit is mogelijk via de knop “Hoeveelheden op Nul Zetten". Hierdoor wordt de stock van Mercator, zowel positief als negatief, teruggezet naar 0.

Het is aangeraden, als het mogelijk is, geen documenten in te geven die de stock doen bewegen voor u de inventaris maakt.

2. Ingeven van de werkelijke stock

Na het tellen van de daadwerkelijke artikels in de stock, kan de gebruiker deze waarden ingeven in de kolom “H”.
Dit kan op verschillende manieren:

  • Knop "Download\PT-Bestand": importeer in de inventaris een bestand met de artikellijst (met hoeveelheden). Het bestandsformaat moet overeenkomen met het formaat dat gedefinieerd is via “Tools\Terminal\PT-Bestand”.
  • Knop "Download\PDA": importeer de artikellijst in de inventaris (met hoeveelheden) die via dit soort materiaal gescand zijn.
  • Knop "Download\PT-600": importeer de artikellijst in de inventaris (met hoeveelheden) die via dit soort materiaal gescand zijn.
  • Handmatig

De laatste stap, na het controleren van de ingegeven hoeveelheden in de inventaris, is het opslaan van deze hoeveelheden. Op dat moment worden de stock bewegingen gegenereerd en wordt de stock in Mercator aangepast naar de werkelijk getelde hoeveelheid.
Als hetzelfde artikel ingegeven is op 2 of meer lijnen in hetzelfde document stelt Mercator voor om de betrokken lijnen samen te trekken.

De basisregel is om alle in- of uitvoer van stock tijdens de fysieke telling stop te zetten.

 

Extra opties

Inventaris voorbereiding
Als het ingeven van de inventaris niet "in één keer" kan gebeuren, is het mogelijk om langs een inventaris voorbereidingsfase te gaan.
Deze is toegankelijk via het menu “Beheer\Inventarissen\Voorbereiding”. De functie van dit venster is identiek aan het ingeven van een definitieve inventaris. Het enige verschil bevind zich bij het opslaan van de inventaris voorbereiding: er wordt geen stock beweging gegenereerd. De inventaris voorbereiding kan worden opgeslagen, worden heropend om verder in te geven of het ingegeven aantal te corrigeren.

Wanneer deze geactiveerd is, is het voldoende om de status te verhogen via de desbetreffende knop, om zo de definitieve inventaris op basis van deze voorbereiding te genereren.

Het gebruiken van meerdere inventarisvoorbereidingen is mogelijk, om uw inventaris op te delen per rayon, artikel categorie, ... .
Wanneer u een "Inventaris-voorbereiding" omzet in een definitieve inventaris en Mercator detecteert een andere inventarisdocument dat geopend is, zal Mercator voorstellen om de nieuwe regels in hetzelfde document te importeren.

Bovendien kan het voorvallen dat éénzelfde artikel in meerdere inventarisvoorbereidingen is opgenomen. Mercator zal u hierover waarschuwen, en ook de mogelijkheid geven om de huidige ingave te annuleren. Dit geeft u de mogelijkheid om de andere Voorbereidende inventaris te openen en te corrigeren.

Het is ook mogelijk vlak voor de definitieve voorraadsverhoging de huidige beschikbare voorraad opnieuw toe te passen (deze kan verschillen ten opzichte van de beschikbare voorraad die voor handen was bij het genereren van de inventaris.)
Dit wordt gedaan via de knop "Beschikbaar opnieuw toepassen"

 

bouton_reappliquer_dispo_nl

 

Snel op nul zetten
Deze optie (menu "Beheer\Inventarissen\Snel op Nul Zetten") maakt het mogelijk om de hoeveelheden in stock . Mercator maakt het mogelijk om een depot, een datum of een genoteerde referentie te selecteren.
Zoals met de standaard inventaris, wordt er rekening gehouden met een eventueel toegepaste filter op de standaard fiches.

Het feit om geen inventaris document te genereren verhoogt de snelheid, maar voorkomt het om de gegevens mogelijks te raadplegen of aan te passen via de inventaris historiek.

Artikels met serienummers
Het speciaal beheer voor dit artikeltype wordt gedetailleerd uitgelegd op deze pagina.