U bevindt zich nu op een technische pagina over de software Mercator. Deze pagina bevat specifieke informatie die bestemd is voor professionals van de software Mercator. Wenst u naar algemenere informatie over Mercator door te gaan?


   Deze vraag niet meer stellen

IN/OUT-beheer van de serienummers

0000000415     -      23-12-2019

Mercator maakt het IN/OUT-beheer van de serienummers mogelijk. Dit laat een absolute controle toe op alle bewegingen van artikelen met serienummer. Want een voorraadvermindering of een beweging van magazijn naar magazijn zal enkel kunnen worden gerealiseerd via selectie van een serienummer in een lijst met beschikbare serienummers.

Deze optie kan geactiveerd worden via "Extra > Opties / Input / Controle serienummer". Deze parameter moet de waarde 3 hebben.

Wanneer deze optie geactiveerd is, beperkt Mercator de mogelijkheid om het magazijn op een document (verkoop/aankoop/overdracht) te wijzigen. Het magazijn kan niet langer gewijzigd worden indien minstens één artikel met serienummer werd gebruikt in het document.

In het kader van de configuratie op afstand kunnen de serienummers worden geëxporteerd en geïmporteerd via het klassieke scherm voor communicatie met de centrale.

De serienummers zijn opgeslagen in de tabel NUMSERIES.