U bevindt zich nu op een technische pagina over de software Mercator. Deze pagina bevat specifieke informatie die bestemd is voor professionals van de software Mercator. Wenst u naar algemenere informatie over Mercator door te gaan?


   Deze vraag niet meer stellen

Keuze van de layout verbonden aan de sequenties

0000000221     -      25-10-2015

Mercator laat een grote vrijheid toe om te bepalen welke afdruklayout er kan gekozen worden bij de bevestiging van de dokumenten.

 • Eenvoudige afdruk : de layout wordt aangegeven, voor elke sekwentie in het tabblad "Layout". Indien de naam van de layout de jokers * of ? omvat, wordt een lijst van dokumenten voorgesteld. (Vb: Piece*.frx -> PIECE met prijs en PIECE zonder prijs)
   
 • Layout in de fiche van de klant/Leverancier : De variabelen C_MODELEi en F_MODELEi char(50) mogen, indien nodig, worden toegevoegd. Respektievelijk in de bestanden "Klanten" (CLI) en "Leveranciers" (FOU). i is het type van de sekwentie:
  • 1 : Faktuur
  • 2 : levering
  • 3 : bestelling
  • 4 : Offerte klant of voorbereiding bestelling
   Dit laat u toe om een specifieke layout te verbinden aan een klant (Vb: een specifieke faktuur voor de klant Jannssens, een specifieke leveringsbon voor Martens) Indien in de klanten/leveranciers fiche, het veld leeg is, zal de standaard layout op het niveau van de sekwenties worden gebruikt.
    
 • Variërende layouts bij veelvuldig afdrukken : Via het tabblad " Layout" van de sekwentie schermen, is het mogelijk een layout per kopie te bepalen (Kopie 1 layout A, kopie 2 layout b enz..) In de praktijk kan dit voor volgende redenen worden gebruikt:
  • Afdrukken op een printer met meerdere laden : De layout van de eerste kopie wordt verbonden aan de eerste bak, en de volgende zijn verbonden aan de overige bakken.
  • Afdrukken van meerdere dokumenten: vb: Kopie 1 komt overeen met het dokument van de klant, kopie 2 voor het dokument voor het "werkhuis"
  • ...
  Indien een dergelijke zone niet is ingevuld, wordt de standaard layout gebruikt.

De afdruk van meerdere kopijen is enkel beschikbaar bij de "Automatische" of "Ticket" instelling van dokumenten. Het aantal kan worden bepaald:

 • op het niveau van de klanten/leveranciers fiche (variabelen C_COPIES of F_COPIES (smallint) optioneel)
 • op het niveau van de sekwenties

Waarden grotere dan zero worden in acht genomen. -1 betekent "geen afdrukking".

Ook zien Werking van de OutputSelector object