U bevindt zich nu op een technische pagina over de software Mercator. Deze pagina bevat specifieke informatie die bestemd is voor professionals van de software Mercator. Wenst u naar algemenere informatie over Mercator door te gaan?


   Deze vraag niet meer stellen

Werking van het object OutputSelector

0000002280     -      06-10-2021

Het object OutputSelect is beschikbaar in de informatiebestanden Klant en Leverancier. Het laat ons toe om een document uit het commercieel beheer op verschillende wijzen af te drukken per sequentie en eventueel klantafhankelijk.

Om deze functionaliteit toe te voegen, moet men het veld C_OUTPSEL toevoegen in CLI en/of F_OUTPSEL in FOU van het type varchar(MAX)

alter table CLI add C_OUTPSEL varchar(MAX) not null default ''
alter table FOU add F_OUTPSEL varchar(MAX) not null default ''

 

Het object kan vervolgens vrij toegevoegd worden via de parametrering van informatiebestanden.

Het basisprincipe is dat, bij het afdrukken van verwante documenten, of bij invoer in de sequentie, of bij een automatische procedure (levering, dochteronderneming,...). Mercator zal voor de huidige klant nakijken of er instellingen zijn in de OutputSelector. Indien er geen informatie werd teruggevonden, worden de instellingen uit de sequentie gebruikt. Zoniet, zal Mercator het printgedrag aanpassen naargelang de gevonden regels uit de OutputSelector.

De constructie van deze regels gaat als volgt:

 • Type: het type document waarop deze regel van toepassing is (verkoop, levering, bestelling,...)
 • Copie: Het kopienummer waarop deze regel van toepassing is (niet te verwarren met het aantal gewenste kopijen die niet op deze manier geconfigureerd kunnen worden.)
 • Mode :
  • Sequentie invoer: bij het afdrukken wordt er gevraagd naar de events van de sequentie (niet via menu "Afdrukken")
  • Automatische procedure: bij het afdrukken gebruik maken van een automatische procedure: facturatie levering, dochteronderneming
  • Historiek: bij de gevraagde afdruk vanuit het venster van de historiek opgeroepen vanuit het menu "Vensters / Klanten Historiek"
  • Voor de 3 situaties die hierboven beschreven zijn
 • Sortie: het type gewenste uitvoer, waarvoor de 3 bovengenoemde voorwaarden reeds voldaan zijn.

Om de toepassing van deze regels mogelijk te maken op meerdere informatiebestanden, is het mogelijk, om via rechtsklik in het rooster:

 • Toepasen op alle informatiebestanden: Om de huidige regels toe te passen op alle klanten en leveranciers
 • Toepassen op informatiebestanden waarop de actieve filter van toepassing is: Indien er een filter actief is op het informatiebestand, is de regel van toepassing op alle informatiebestanden waarop deze filter geldig is.

De regels kunnen ook ingesteld worden met default-values, hiermee wordt dan rekening gehouden bij het aanmaken van nieuwe records.


Mogelijke toepassingen: :

 • Voor verschillende klanten, wordt de eerste kopij afgedrukt en de tweede kopij wordt verzonden per mail
 • Voor alle klanten, waarvan de facturatie automatisch gebeurt, wordt er automatisch geprint. Bij het afdrukken moet men het afdrukken eerst bevestigen.
 • ...

Voor de vaststelling van de andere parameters (model, aantal kopijen,....): Zie deze pagina Keuze van het afdrukmodel geassocieerd met sequenties   


Aanvullende informatie :