U bevindt zich nu op een technische pagina over de software Mercator. Deze pagina bevat specifieke informatie die bestemd is voor professionals van de software Mercator. Wenst u naar algemenere informatie over Mercator door te gaan?


   Deze vraag niet meer stellen

Knop voor aangepast zoeken in de LinesEditor van de documenten voor commercieel beheer

0000003217     -      16-04-2024

Mercator 11.0 maakt het mogelijk om een extra kolom met een aangepaste zoekknop toe te voegen aan de verkopen en aankopen van het commercieel beheer. Deze kolom wordt toegevoegd via de instellingen van de LinesEditor en moet worden gekoppeld aan de bron CUSTOM_SEARCH. Vervolgens moet een geldige where-clausule op de tabel STOCK worden toegevoegd aan de eigenschap SqlQuery.

De aanbevolen breedte is 34 pixels.

De knop onderscheidt zich van de standaardzoekopdracht door zijn oranje kleur.

De where clausule kan waarden van voettekst van het document van het type string - char gebruiken. Hiervoor volstaat het om de SQL-parameter te benoemen met de naam van de overeenkomstig kolom in PIEDS_V/A.

Dezelfde LinesEditor kan meerdere kolommen van dit type bevatten. Het is dan handig om ze te onderscheiden met een specifieke kolomtitel.

 

Voorbeelden van aangepaste zoekopdrachten

Zoek in een verkoop naar artikelen die de afgelopen 90 dagen zijn verplaatst voor de klant:

exists(select * from LIGNES_V inner join PIEDS_V on (pieds_v.id=lignes_v.id) and (pieds_v.journal=lignes_v.journal) and (pieds_v.piece=lignes_v.piece) 
where (stock.s_id=lignes_v.id_article) and (pieds_v.id_cli=@id_cli) and (pieds_v.date>=getdate()-90))

 

Zoek in een aankoop naar artikelen die bij deze leverancier kunnen worden gekocht:

exists(select * from ARTFOU where (stock.s_id=artfou.id_art) and (artfou.id_fou=@id_fou))

 

 

Gebruik van boven- en ondergrenzen

Net als bij documenten met parameters kan deze knop worden gebruikt om een of meer parameters in de vorm van bereiken in te voeren. De gebruikelijke bereiken (@DATE_1, @DATE_2, @CONST_1, @CONST_2, ...) kunnen dus worden gebruikt. Parameters van het type "Rayons/Familles/Sous-familles", "Geografische locatie", "Openstaande verkoop-/aankoopdocumenten" evenals de reeksen die specifiek zijn voor signaleringen zijn daarentegen niet beschikbaar.

Wat betreft de constanten, het is mogelijk om een tekst door te geven die verschijnt in het invoerdialoogvenster. Hiervoor moet de SQL-query het volgende bevatten:

<TextConst>Vrije tekst constanten ?</TextConst>

 

 

 

Custom sortering

De where clausule kan worden aangevuld met een order by clausule. Deze laatste moeten verwijzen naar kolommen in de STOCK tabel.

exists(select * from ARTFOU where (stock.s_id=artfou.id_art) and (artfou.id_fou=@id_fou)) order by s_modele,s_cle3