U bevindt zich nu op een technische pagina over de software Mercator. Deze pagina bevat specifieke informatie die bestemd is voor professionals van de software Mercator. Wenst u naar algemenere informatie over Mercator door te gaan?


   Deze vraag niet meer stellen

Kortingen en promoties : meerdere passages

0000003033     -      22-12-2021

Mercator 10.10 of later laat tot 4 opeenvolgende passages toe tussen de lijnen van kortingen die beschikbaar zijn via "Tools > Kortingen". Om deze functie te activeren moet u :

  • ervoor zorgen dat de optie "Tools > Kortingen : volledige interface" JA is (ID = BAREM_FULL)
  • indien deze optie op NEE stond, voeg dan een lijn toe aan "Tools > Kortingen", dit zal de hoofding creëren
  • voeg de kolom PASS toe aan de hoofding van de verkopen en/of aankopen.
alter table BAREMESV_PIEDS add PASS tinyint not null default 0
create index PASS on BAREMESV_PIEDS(PASS)
alter table BAREMESA_PIEDS add PASS tinyint not null default 0
create index PASS on BAREMESA_PIEDS(PASS)

 Zodra dit geactiveerd is, toont Mercator een extra dropdown in het tabblad van de hoofding :

remises_pass_n

Standaard heeft de dropdown de waarde "1". Dit betekent dat bij de eerste passage rekening wordt gehouden met de lijnen van het tweede tabblad. Om een tweede passage te activeren, moet u een set kortingsregels maken waarvoor "2" wordt aangegeven in deze dropdown. Het is dus mogelijk om 4 opeenvolgende passages uit te voeren tussen deze gegevens.

Bij het berekenen van een prijs zoekt Mercator tussen alle kortingshoofdingen naar de hoogste waarde in deze dropdown. Het zal daarom het zoekalgoritme zo veel keer als de grootste waarde uitvoeren. Het is daarom raadzaam om geen onnodige verouderde regelsets te handhaven met een "passage" parameter van twee of meer, omdat dit uiteindelijk een negatief effect zal hebben op de prestaties.

Voor zoekopdrachten 2 t.e.m. 4 kunnen alleen kortingen worden ingesteld. De prijs, als deze moet gewijzigd worden, moet altijd gewijzigd worden door een regel waarvan de "passage" gelijk is aan 1.

Kortingen die geen null bevatten worden in aanmerking genomen en ook altijd toegepast. Als er voor meerdere passages een korting bestaat (bijvoorbeeld REMISE is 5% waard voor passage 1 en 10% voor passage 2), dan wordt altijd de laatste passage in aanmerking genomen (10% in ons voorbeeld). Er is geen mechanisme voor het accumuleren van kortingen tussen de verschillende passages. Het is daarom nuttig om te werken met de door Mercator geboden mogelijkheid om deze optionele kolommen te configureren: REMISE2, REMISE3 en REMISE4 (float) zowel in de kortingstabel (BAREMES / BAREMESA) als in de lijnen (LIGNES_V / LIGNES_A).

Gezien het bovenstaande zou een zorgvuldige instelling van REMISE op passage 1 en REMISE2 op passage 2 kunnen reserveren. Zo wordt verzekerd dat er geen overschrijving plaatsvindt en dit een correcte optelling van de percentages oplevert. Er kunnen natuurlijk ook andere strategieën worden toegepast, bijvoorbeeld het vastleggen van de prijs op de eerste zoekopdracht en het bepalen van de korting op de tweede.


Opmerking

In de tabellen BAREMESV_PIEDS en BAREMESA_PIEDS bevat veld PASS  

  • 0 voor de eerste zoekopdracht
  • 1 voor de tweede zoekopdracht
  • ...

Aanvullende informatie : Functionaliteiten in "Tools > Kortingen"