U bevindt zich nu op een technische pagina over de software Mercator. Deze pagina bevat specifieke informatie die bestemd is voor professionals van de software Mercator. Wenst u naar algemenere informatie over Mercator door te gaan?


   Deze vraag niet meer stellen

Manuele omzetting van meerdere documenten

0000000807     -      23-09-2015

In Mercator is het mogelijk om meerdere documenten manueel om te zetten (bv. omzetting bestek in order, omzetting order in levering, …). De omzetting van een document naar een volgend stadium gebeurt, net als in de voorgaande Mercator-versies, door te klikken op de knop "Omzetten" en het bestemmingsjournaal te kiezen. Vooraleer deze omzetting te valideren kan een ander document worden geopend en omgezet naar hetzelfde document. Daartoe moet aan de volgende voorwaarden zijn voldaan:

  • de eerste 2 documenten moeten hetzelfde magazijn als bron hebben;
  • de eerste 2 documenten moeten dezelfde klanten als bron hebben;
  • de brondocumenten moeten van hetzelfde type zijn;
  • de gebruiker moet met OK antwoorden op de vraag "Omzetten naar al geopend document?"

De procedure kan een oneindig aantal maal worden herhaald om n documenten om te zetten in 1 enkel document van het volgende stadium. Het beheer van de backorders omvat alle omgezette documenten, maar zonder een onderscheid te maken naar gelang van het document waartoe de backorders oorspronkelijk behoorden. (de opvolging van de backorders gebeurt chronologisch op basis van de opening van de documenten).

Opmerking: dit bericht geldt niet voor de automatische omzettingen in het menu "Beheer" (automatische levering en facturatie).