U bevindt zich nu op een technische pagina over de software Mercator. Deze pagina bevat specifieke informatie die bestemd is voor professionals van de software Mercator. Wenst u naar algemenere informatie over Mercator door te gaan?


   Deze vraag niet meer stellen

Pickingbeheer (vergelijkingen): Loten en locaties negeren

0000003127     -      10-01-2023

In het pickingbeheer (vergelijkingen), is het mogelijk een vergelijking te maken zonder rekening te houden met loten en/of locaties. Dit kan nodig zijn in geval van een verhoging van de documentstatus. Het is mogelijk dat loten/locaties aan de rechterkant van de comparator worden geselecteerd, maar niet aan de linkerkant. In dit geval geven alle lijnen aan dat de vergelijking een verschil vindt.

Mercator 10.10 of later biedt deze extra items aan in het contextmenu:

Dit maakt het mogelijk de vergelijking uit te voeren zonder rekening te houden met loten en/of locaties. In het vergelijkingsrooster worden dan geen loten/locaties meer gevraagd bij het oproepen van een artikel.

Om dit in MercatorPenguin te beheren wordt uitleg gegeven op deze pagina.


Als de vergelijking via code gebeurt, kan het gewenste gedrag worden ingesteld via de CompareIgnorer eigenschap van de BillingEngine.

Zoom
private void BillingEngine_BeforeCompare(object sender, MercatorUi.Engine.Gescom.BillingEngine.BeforeCompareEventArgs e)
{
    MercatorUi.Engine.Gescom.BillingEngine billingEngine = (MercatorUi.Engine.Gescom.BillingEngine)sender;
    billingEngine.CompareIgnorer = new MercatorUi.Engine.Gescom.BillingEngine.CompareIgnorerDescriptor(true, true);    
}

De CompareIgnoreDescriptor constructor verwacht twee parameters:

  • bool ignoreLot
  • bool ignoreMplace