U bevindt zich nu op een technische pagina over de software Mercator. Deze pagina bevat specifieke informatie die bestemd is voor professionals van de software Mercator. Wenst u naar algemenere informatie over Mercator door te gaan?


   Deze vraag niet meer stellen

Pickingbeheer (vergelijkingen)

0000000882     -      06-06-2023

In Mercator kunnen de documenten effectief worden gecontroleerd via picking. Op die manier is het ook mogelijk om de hoeveelheden in een Mercator-document effectief te controleren. Om een pickingcontrole te initialiseren, volstaat het een document te openen en de optie "Vergelijken" te kiezen door rechts te klikken in het rooster. Dit opent een nieuw venster met een vergelijkingsraster waarvan de inhoud leeg is. Dit raster kan via het contextmenu in een tabblad worden gedokt.

De picking kan worden ingevoerd in dit nieuwe lege rooster. Deze invoer wordt klassiek vergemakkelijkt met behulp van barcodelezers en mobiele terminals. Opgelet: in dit pickingscherm zijn zowel de controle van het beschikbare als het in/out-beheer van de serienummers gedeactiveerd. En ook het voorzorgsprincipe (gelinkt aan de optie "Loten") is hier niet van toepassing.

compare_1_n

De picking wordt gevalideerd door de groene V in de rechterbenedenhoek van het scherm. Indien de hoeveelheden ingevoerd in het pickingscherm, overeenkomen met het originele document, wordt de gebruiker hiervan op de hoogte gesteld via een bericht en verdwijnt het pickingscherm definitief. Is dat niet het geval, dan worden de verschillende anomalieën weergegeven in een vergelijkingsscherm. Met behulp van de "V"-knoppen rechts van "Q Orig." en "Q Verg." kunnen de overeenstemmende rijen in het brondocument respectievelijk zo worden gelaten of gewijzigd op basis van de picking. Bijgevolg laat dit vergelijkingsscherm toe om desgevallend:

  • een hoeveelheid te wijzigen;
  • een rij toe te voegen;
  • een rij te schrappen;
  • een aanvaarde rij ongewijzigd te laten.
compare_2_n

Het pickingsysteem houdt rekening met de locaties, de loten en de serienummers. Wijzigingen op basis van het vergelijkingsscherm zijn daarentegen niet mogelijk als het in/out-beheer (niveau 3) geactiveerd is. (Deze pagina ook bekijken)


Sinds versie 10.10 van Mercator is het mogelijk om vergelijkingen te maken op andere numerieke kolommen. Bijvoorbeeld eenheidsprijzen, kortingen, enz. Hiervoor moet dit veld worden ingevuld in de tab "Parameters" (in de sequenties) van de overeenkomstige reeks :

Dit veld kan een lijst van numerieke kolommen bevatten, gescheiden door een komma.

Bij het vergelijken worden deze extra kolommen dan weergegeven:

compare_colonnes_suppl2_NL

Opmerkingen :

  • De vergelijkende acceptatieknoppen bevatten alle informatie van een blok. Het is niet mogelijk om links de hoeveelheid en rechts de eenheidsprijs op te nemen.
  • Indien een item meer dan eens voorkomt in een van de twee documenten die worden vergeleken, moeten de vergeleken waarden identiek zijn tussen deze verschillende regels. Mercator kan een waarde niet vergelijken met meerdere verschillende waarden. Als dit het geval is, wordt een waarschuwing weergegeven en wordt de vergelijking niet uitgevoerd.