U bevindt zich nu op een technische pagina over de software Mercator. Deze pagina bevat specifieke informatie die bestemd is voor professionals van de software Mercator. Wenst u naar algemenere informatie over Mercator door te gaan?


   Deze vraag niet meer stellen

Stel de sortering van het leverancierstabblad op de artikelfiche in

0000003025     -      17-01-2022

Met Mercator 10.9 of later kan u de volgorde van de regels instellen in het leveranciersrooster op de artikelfiche (ARTFOU). Standaard zijn deze lijnen gesorteerd op de ID van de leverancier. Dit kan visueel ongemak veroorzaken als dezelfde leverancier meerdere referenties voor hetzelfde artikel aanbiedt. Zonder deze aangepaste sortering worden deze extra lijnen (zonder leverancier) altijd onderaan het raster geplaatst.

Om deze functie te installeren moet u de kolom ORDRE in de ARTFOU-tabel toevoegen. Dit kan via volgende query :

alter table ARTFOU add ORDRE int not null default 0
GO
CREATE INDEX ORDRE ON ARTFOU (ORDRE)
;with t as (select ID_ART,ID_ARTFOU,ROW_NUMBER() OVER (PARTITION BY ID_ART ORDER BY ID_FOU) AS RECNO from ARTFOU)
update ARTFOU set ORDRE = t.RECNO from t where (ARTFOU.ID_ART=t.ID_ART) and (ARTFOU.ID_ARTFOU=t.ID_ARTFOU)

Merk op dat dit script een standaardwaarde plaatst die overeenkomt met sorteren wanneer deze functie niet is geïnstalleerd.

Het is dan noodzakelijk om een update van de database uit te voeren met behulp van de geavanceerde tools ("Tools> Geavanceerde tools> SQL database> Update"); dit om de opgeslagen procedure SP_GRID_ARTFOU te wijzigen.

artfou_ordre_nl

Het sorteren van lijnen kan worden gedaan door te slepen met de lijnkop. Met de tweede knop onder het raster kan u ook een regel op de gewenste locatie invoegen.

Het sorteren van de lijnen op basis van een kolom (door in de kolomkop te klikken) maakt het onmogelijk om de volgorde van de lijnen te wijzigen. 

 

Trefwoorden: sorteren; ordenen