U bevindt zich nu op een technische pagina over de software Mercator. Deze pagina bevat specifieke informatie die bestemd is voor professionals van de software Mercator. Wenst u naar algemenere informatie over Mercator door te gaan?


   Deze vraag niet meer stellen

Tarieven voor individuele klanten met start- en einddatum

0000002871     -      15-12-2021

Mercator maakt het beheer van tarieven voor individuele klanten mogelijk (tabblad "Tarief" - TARCLI-tabel). Sinds versie 10.4 kan men een start- en einddatum aan elk van deze tarieflijnen koppelen.

tarcli_dates_nl

U kan dit doen door twee extra kolommen in de TARCLI-tabel toe te voegen door volgend SQL-script uit te voeren :

alter table TARCLI add DATE_DEBUT date not null default '19000101'
create index DATE_DEBUT ON dbo.TARCLI (DATE_DEBUT)
alter table TARCLI add DATE_FIN date not null default '21991231'
create index DATE_FIN ON dbo.TARCLI (DATE_FIN)

Er zal meteen rekening gehouden worden met de waardes van zodra deze extra kolommen toegevoegd worden. Een rij zonder startdatum is te herkennen in de TARCLI-tabel omdat deze 01/01/1900 als start neemt. Een regel zonder einddatum wordt herkend aan de waarde 31/12/2199. Deze twee waarden zijn belangrijk om te weten omdat ze Mercator laten weten dat een bepaald klantentarief geen datumlimieten bevat. In de interface van Mercator worden deze twee waarden niet weergegeven om het rooster leesbaarder te maken.

Na het installeren van deze twee nieuwe kolommen moet u Mercator opnieuw opstarten.

Wanneer deze kolommen in een bestand aanwezig zijn, voegt Mercator automatisch optie "Prijzen / Prijs wijzigen bij datum wijziging" toe (ASK_DATEC). Deze optie bepaald of de vraag "Prijzen wijzigen?" wordt gesteld bij het wijzigen van de datum in een document. Dit gebeurd bij het handmatig wijzigen van een datum in het ingavescherm en bij het transformeren van een document.