U bevindt zich nu op een technische pagina over de software Mercator. Deze pagina bevat specifieke informatie die bestemd is voor professionals van de software Mercator. Wenst u naar algemenere informatie over Mercator door te gaan?


   Deze vraag niet meer stellen

Update Intrastat codes

0000002376     -      20-02-2017

Mercator laat toe om Intrastat codes te wijzigen, deze kan men definiëren in de artikelfiche. Deze operatie wordt uitgevoerd via het menu "Beheer - Intrastat - Codes wijzigen" Het volstaat om de tabel aan te vullen met de gewenste overeenstemmende code "Huidige code" - "Nieuwe code".

Via de knop rechtsonderaan, is het mogelijk om deze tabel te importeren vanuit een Excel, XML,... Dit bestand mag enkel 2 kolommen bevatten (ongeacht de naam van de kolommen). De eerste kolom bevat de huidige té wijzigen code en de tweede kolom de nieuwe code. De codes kunnen afhankelijk van het formaat ingegeven worden 99999999 of 9999-9999. (Het bijgevoegd ZIP-bestand bevat een voorbeeld Xlsc-bestand)

Indien Mercator ook aankopen beheerd (MFACT of MFD), dan kan men kiezen of de updates enkel voor de verkoop of voor de aankoop gelden of beiden.

Bij het valideren, neemt Mercator alle onvolledige lijnen en duplicaten uit de kolom "Actueel" en stelt dan voor om de update te bevestigen.

Mercator levert elk jaar in januari het updatebestand met de codes op basis van de wijzigingen in de Intrastat reglementatie.Te laden : 0000002376.zip (118 Kb - 17-01-2023)