U bevindt zich nu op een technische pagina over de software Mercator. Deze pagina bevat specifieke informatie die bestemd is voor professionals van de software Mercator. Wenst u naar algemenere informatie over Mercator door te gaan?


   Deze vraag niet meer stellen

Verhoog de staat van een offerte naar een abonnement

0000003051     -      02-12-2021

Het is gebruikelijk om een offerte te verhogen naar een bestelling. Sinds Mercator 10.10 is het ook mogelijk om een offerte te verhogen naar een abonnement. Dit maakt het mogelijk om bestellingen van klanten voor diensten of leveringen te herhalen op regelmatige intervallen. Dit abonnement aanmaken gebeurt via volgende knop :

creer_abo_n

Zodra dit nieuwe abonnement is aangemaakt, moeten deze specifieke parameters ingesteld worden :

  • start van periode
  • einde van periode
  • periodiciteit
  • type document om te genereren

Nadat het abonnement is bewaard en afgesloten, stelt Mercator de vraag : "Wilt u het eerste abonnement genereren?". Is het antwoord ja, dan genereert Mercator automatisch het eerste document waar dit abonnement aan werd gekoppeld.