U bevindt zich nu op een technische pagina over de software Mercator. Deze pagina bevat specifieke informatie die bestemd is voor professionals van de software Mercator. Wenst u naar algemenere informatie over Mercator door te gaan?


   Deze vraag niet meer stellen

Vrije uitdrukkingen in de signaletieken

0000000477     -      19-09-2015
Verouderd

Via "Tools / Schemen bestanden / Parametrering", is het mogelijk om een veld toe te voegen dat het resultaat is van om het even welke geldige Xbase uitdrukking. Deze uitdrukkingen worden toegevoegd via een rechter klik in de selectie en parametreringsmode " Add Expression". Als optie, kan het resultaat van deze Xbase uitdrukking worden opgeslagen in een veld van de tabel die overeenstemt met de signaletiek. (De toetsen DEL of BACKSPACE laten u toe om deze velden niet de te selecteren) Voorbeeld : 'A HREF='+alltrim(s_image)+''



De pagina die u wenst te bekijken heeft betrekking op een versie van Mercator die commercieel niet meer beschikbaar is en niet meer wordt ondersteund.

Mercator is een applicatie .net en maakt gebruik van een database SQL Server. De gegevens op deze pagina stemmen niet overeen met deze eigenschappen.