U bevindt zich nu op een technische pagina over de software Mercator. Deze pagina bevat specifieke informatie die bestemd is voor professionals van de software Mercator. Wenst u naar algemenere informatie over Mercator door te gaan?


   Deze vraag niet meer stellen

Werking van de optie "Bewaring van tickets met veiligheidscode"

0000000737     -      28-09-2015

Btw-plichtigen die kastickets uitgeven, kunnen vrijgesteld worden van de verplichting om de dubbels van deze tickets ook effectief te bewaren. Daarvoor moeten ze voldoen aan een reeks voorwaarden waaronder het gebruik van de hierna beschreven Mercatorfunctionaliteiten. De volledige documentatie over dit onderwerp kunt u aanvragen bij de Administratie van de ondernemings- en inkomensfiscaliteit, met als referentie "Beslissing van 27 juni 2002, nr. E.T. 103.018". (zie ook 0000000911)

Deze voorwaarden vermelden onder andere dat de tickets minstens de volgende gegevens moeten bevatten:

 • de datum;
 • een volgnummer (min. 4 en max. 8 posities);
 • de identificatie van de kassa en, als er verschillende inrichtingen zijn, de identificatie van de inrichting;
 • de referentie van het artikel, het aantal stuks per artikel en het totale bedrag (incl. btw);
 • het totaal te betalen bedrag (incl. btw);
 • de door Mercator gegenereerde veiligheidscode. Deze code is een som die opgemaakt wordt op basis van:
  • de veiligheidscode van het voorgaande ticket;
  • de datum;
  • het nummer van de inrichting;
  • het nummer van de kassa (cfr. Het begrip "lade");
  • het ticketnummer;
  • de som van de bedragen op de lijn incl. btw;
  • het totaalbedrag van het ticket (incl. btw).

Deze tickets worden digitaal bewaard.

Aan het eind van elke dagelijkse openingsperiode moet een financieel rapport worden gegenereerd waarin verschillende gegevens worden vermeld over de uitgegeven tickets en hun veiligheidsinformatie.

Om deze optie in Mercator te installeren, moet men:

 • beschikken over de optie PDF;
 • in de sequenties de optie "Site-nr voor ticket journ. met veiligh.code" invullen voor de gewenste sequenties
 • in de tabel PIEDS_V een veld SECUAFER numeric(9, 0) toevoegen;
 • de tabel uit de bijgevoegde zip opslaan in de Mercator-directory DATA;
 • Mercator opnieuw opstarten : tabel SECUAFER zal automatisch aangemaakt worden
 • het ticketmodel aanpassen zodat het beantwoordt aan de bovenstaande vereisten, waaronder de veiligheidscode (pieds_v.secuafer).

Bij de validatie van elk nieuw ticket wordt de veiligheidscode berekend en in het veld SECUAFER van PIEDS_V geplaatst. Tegelijkertijd wordt een registratie gecreëerd in de tabel SECUAFER. Elke registratie van deze tabel steunt op de voorgaande registratie; hierdoor is het onmogelijk om in de tabel lijnen te schrappen of toe te voegen.

OPGELET: de wijziging van een ticket in Mercator leidt niet tot enige wijziging op het niveau van de veiligheidscode. Dat zou in strijd zijn met de inhoud van de richtlijn opgesteld door de AOIF. Het is dan ook niet mogelijk om een gevalideerd ticket te corrigeren. In dat geval raden wij aan een "negatief" ticket in te voeren en vervolgens de aangepaste boeking te doen.

Het hierboven vermelde rapport kan worden gegenereerd via het menu "Beheer / Rapport veiligheid tickets". Het wordt opgemaakt in PDF-formaat en bevindt zich in de subdirectory waarin alle andere door Mercator gegenereerde PDF-bestanden opgeslagen worden. De bestandsnaam begint met "SecurTickets".