U bevindt zich nu op een technische pagina over de software Mercator. Deze pagina bevat specifieke informatie die bestemd is voor professionals van de software Mercator. Wenst u naar algemenere informatie over Mercator door te gaan?


   Deze vraag niet meer stellen

Werking van de optie "Lots"

0000000653     -      23-02-2021

Dankzij de optie "Lots" van Mercator is het mogelijk de voorraad te beheren van bepaalde artikelen per lot. Hierdoor kunt u de beweging van deze artikelen opvolgen (bijvoorbeeld: vervaldatum, landbouw- en voedingsproducten, opvolging van de kleurbaden, beheer van de houtpartijen...).

De installatiecode van Mercator moet de tekenreeks "Lots" bevatten. De eerste keer dat u Mercator opstart, zal het systeem aangeven welke aanpassingen er moeten worden aangebracht aan de tabelstructuur.

Dit element moet in de fiche "Artikelen" bijgevoegd worden :

 • een vakje "Lots" gebonden aan S_LOT. Hierdoor kunt u bepalen welke artikelen onder "Lots" moeten worden behandeld.
  alter table STOCK add S_LOT bit not null default 0
Er verschijnt een tabblad "Lots" met een grid "ArtLot". Hier kunt u de stand van zaken opvragen over de lots met betrekking tot het artikel waar u mee bezig bent.

Tijdens een verrichting voor een lotartikel vraagt het systeem te kiezen vanaf welke lots de verrichting moet worden uitgevoerd. Standaard worden de oudste lots voorgesteld wanneer het gaat om een uitgaande beweging.

De structuur van de ARTLOT-tabel kan worden aangevuld met zoveel optionele velden als gewenst. Wanneer bij het opvragen van een lot tijdens een verrichting, een veld met dezelfde naam wordt gevonden in LIGNES_V/A/D, wordt de waarde van dat veld van de ARTLOT-tabel overgebracht naar de tabel LIGNES_V/A/D. Zo is het mogelijk modulen op maat te schrijven die rekening houden met de velden die betrekking hebben op lots. (Voorbeeld: de validering van een uitgaand document tegenhouden wanneer een vervaldatum werd overschreden)

De module houdt rekening met de uitgaande bewegingen die nog niet werden gevalideerd zodat er geen verrichtingen gebeuren voor eenzelfde lot door andere gebruikers. Mercator past dus het voorzorgsprincipe toe waardoor uitgaande hoeveelheden die nog niet werden gevalideerd, worden verborgen ofwel door de huidige gebruiker ofwel door de andere gebruikers op het netwerk. Dit principe wordt niet toegepast op de inkomende hoeveelheden.

Wat meer is, de artikelen die "niet per lot" worden behandeld maar gewoon in voorraad worden beheerd volgen ook deze voorzorgsmaatregel als de optie "Lots" werd geactiveerd.

Het is ook mogelijk om

 • loten waarvoor geen enkele beweging werd opgetekend, te wissen (indien de fiche van een artikel actief is, via het menu 'Artikels / Loten zonder Bwg verwijderen')
 • reeds gebruikte loten archiveren (indien de fiche van een artikel actief is, via het menu 'Artikels / Loten archiveren').
  Deze optie houdt rekening met een actieve filter.
  Voor elk artikel zal een lot nr 0 worden aangemaakt en de bewegingen van de verschillende loten zulen naar dit lot nr 0 getransfereerd worden.
  De weergave van dit lot nr 0 kan geconfigureerd worden via het menu 'Tools / Opties / Coderen - Lotnr 0 bekijken' (id =VIEW_LOT_0).

Met Mercator 10.8 kunt u loten invoeren op niveau van Bestelling.
Via het menu "Tools> Opties> Codering - Lotbeheer op klanten/leveranciers bestellingen" (ID: LOT_COMM_C en LOT_COMM_F), heeft u 3 mogelijkheden:

 • JA : ingave van loten in de bestellingen
 • NEE : geen ingave van losten in de bestellingen (standaardwaarde)
 • OPT : optionele ingave van loten in de bestellingen