U bevindt zich nu op een technische pagina over de software Mercator. Deze pagina bevat specifieke informatie die bestemd is voor professionals van de software Mercator. Wenst u naar algemenere informatie over Mercator door te gaan?


   Deze vraag niet meer stellen

Werking van de setartikels

0000002185     -      26-07-2018

Naast verbonden en samengestelde artikels, is het met Mercator ook mogelijk om 'setartikels' te beheren. Dit zijn zogenaamde 'setartikels' aangezien deze niet echt verbonden, noch samengesteld zijn, maar wel bij deze concepten aanleunen.

In de verbindingenrooster stemmen ze overeen met kolom 3:

pacses1_nl

visueel zien ze er bijna net zo uit als samengestelde artikels, maar de eerste kolom van het selectiescherm wordt vervangen door een checkbox.

pacses2_nl

Met deze checkbox kan worden aangeduid of men dit artikel al dan niet neemt.

Zodra dit artikel werd aangevinkt, werkt dit precies zoals een verbonden artikel (DL_ID_LIEN, automatisch bijwerken van de hoeveelheid, …)

Samengevat:

  • Visueel lijkt een setartikel op een samengesteld artikel.
  • Wat de werking betreft is een setartikel identiek aan een verbonden artikel.

Beperking: indien een artikel tegelijkertijd samengestelde artikels en setartikels bevat, dan wordt deze zone read-only in het invoerscherm van de setartikels.

pacses3