U bevindt zich nu op een technische pagina over de software Mercator. Deze pagina bevat specifieke informatie die bestemd is voor professionals van de software Mercator. Wenst u naar algemenere informatie over Mercator door te gaan?


   Deze vraag niet meer stellen

Algemene informatie over de optie Prestatiebeheer

0000002561     -      09-10-2015

Informatiebestand "Providers"

De module "Prestatiebeheer" van Mercator omvat een bijkomend informatiebestand, genaamd "providers". Dit informatiebestand omvat alle personen die prestaties verrichten. In dit informatiebestand kunt u voornamelijk de tarieven definiëren die zullen variëren naargelang van de provider. Bijvoorbeeld: een prestatie van een vennoot wordt niet aan dezelfde prijs getarifeerd als diezelfde prestatie die wordt uitgevoerd door een stagiair.

De verschillende prijzen en tarieven moeten worden gedefinieerd op het tabblad "Tarief" van de fiche van de provider. Dit tabblad werkt op precies dezelfde manier als het tarieventabblad voor elke klant.

Invoer

De prestaties worden ingevoerd in de verkoopsequenties De keuze van de sequentie die codeert voor de dienstverrichter is via "Tools"-"Opties"-tab "Andere"-"Type prestatiesjournaal" gemaakt. Om het prestatiebeheer te activeren, moet u in een sequentie van dit type het vakje "Keuze provider" op het tabblad "Evenementen" aanvinken.

Mercator vermeldt dan automatisch bovenaan in het invoerscherm een vak waarin een provider kan worden geselecteerd. Opm.: dit vak verschijnt enkel in het sequenties van het type "Levering".

(De automatische toevoeging van dit vak is niet incompatibel met het beheer van de geleverde klant.)

Na de selectie van een provider zal Mercator bij de artikelafroep controleren of in de respectieve tarievenlijst van deze provider een prijselement te vinden is. Is dat niet zo, dan wordt de gewone artikelprijs toegekend, zonder rekening te houden met de provider.

Is de optie "Prioriteit verkoopprijs" ingesteld op TARCLI, dan heeft het specifieke tarief van de klant voorrang op het specifieke tarief van de provider. In alle andere gevallen heeft het specifieke tarief van de provider voorrang.

Wordt de provider vervangen door een andere, dan stelt Mercator voor om de verkoopprijzen te herberekenen op basis van deze nieuwe provider.

Bij het valideren van een document wordt de provider die opgeslagen is in pieds_v_tmp.id_yprest automatisch overgenomen op de lijnen, in het veld id_prestat.

Hierdoor gaat er bij het samenvoegen tot een factuur geen informatie over de providers verloren.

Historiek en opzoeking

Het tabblad "Historiek" van de fiche van de provider vermeldt de verzendnota's van de respectieve provider (op basis van pieds_v.id_yprest).

Het tabblad "Opzoeking" wordt gebruikt om de verzendnota's en/of de facturen van de respectieve provider te raadplegen (op basis van lignes_v.id_prestat).