U bevindt zich nu op een technische pagina over de software Mercator. Deze pagina bevat specifieke informatie die bestemd is voor professionals van de software Mercator. Wenst u naar algemenere informatie over Mercator door te gaan?


   Deze vraag niet meer stellen

Interface voor de invoer van de prestaties (legacy)

0000001612     -      09-10-2015
Verouderd

De module "Prestatiebeheer" omvat een interface voor de invoer van de prestaties. Deze interface ziet er als volgt uit:

prestations


Om deze interface te installeren, moet u de volgende velden toevoegen:

 • STOCK: S_PREST type L
 • LIGNES_V: PREST_H1, PREST_H2, PREST_H3 type C(5)

Vervolgens moet u een aanvinkvakje toevoegen op de artikelfiche en dat linken aan het veld S_PREST.

Om deze interface beschikbaar te maken voor de gebruiker die documenten invoert bij het afroepen van een artikel, moet:

 • u een leveringssequentie gebruiken;
 • het aanvinkvakje "s_prest" aangevinkt zijn voor dit artikel;
 • de invoer van de provider geactiveerd zijn in de sequentie.

De datum staat standaard ingesteld op de actuele dag of op de datum van het "vastgelegde moment". Als er in LIGNES_V een veld DATUM voorkomt, zal deze waarde daarin opgeslagen zijn; in het andere geval is deze waarde opgeslagen in de datum in de voettekst van het lopende document.

De velden "Begin", "Einde" en "Onderbreking" zijn in het formaat "uu:mm". Deze 3 velden zijn respectievelijk opgeslagen in PREST_H1, PREST_H2 en PREST_H3 van LIGNES_V.

Dit scherm omvat 2 modules die in het formaat PRG, FXP of MAI kunnen zijn:

 • Ask_prest_init: uitgevoerd bij de initialisatie van het scherm;
 • Ask_prest_valid: uitgevoerd bij de validatie van het scherm (klik op knop OK). Gaat het om een FXP- of een MAI-module, dan krijgt u een waarde 'true' of 'false', die u toelaat de validatie respectievelijk te aanvaarden of te weigeren.

Bij de opmaak van deze modules kan men rekening houden met de volgende elementen:

 • naam van het venster: ASK_PREST
 • naam van de velden: respectievelijk DATUM, H1, H2, H3
 • identificatiecode van het actuele artikel: ASK_PREST.ID_ART
 • ASK_PREST.RETOUR: aantal uren in decimaal formaat
 • alias van de actuele tabel LIGNES_V_TMP: ASK_PREST.ltable. In deze tabel komt de actieve record overeen met de actuele lijn in lignes_v_tmp. Deze actieve record mag in geen geval worden gewijzigd.

Zie de onderstaande modulevoorbeelden.

Opmerking: Mercator aanvaardt standaard dat het einduur voorafgaat aan het beginuur. Op die manier kunnen gepresteerde uren worden gecrediteerd. Wenst u dit soort invoer onmogelijk te maken? Dan hoeft u enkel deze validatiemodule (legacy versie) te installeren.De pagina die u wenst te bekijken heeft betrekking op een versie van Mercator die commercieel niet meer beschikbaar is en niet meer wordt ondersteund.

Mercator is een applicatie .net en maakt gebruik van een database SQL Server. De gegevens op deze pagina stemmen niet overeen met deze eigenschappen.