U bevindt zich nu op een technische pagina over de software Mercator. Deze pagina bevat specifieke informatie die bestemd is voor professionals van de software Mercator. Wenst u naar algemenere informatie over Mercator door te gaan?


   Deze vraag niet meer stellen

Voorbeeld 2: implementatie van middelenverbruik (legacy)

0000001304     -      08-10-2015
Verouderd

Vanuit een 'Commercieel Beheer'-document wordt het middelenbeheer geactiveerd op projectniveau. De verbruikshoeveelheid komt overeen met de waarde in een optioneel veld Q_RESS. De kleur komt overeen met het documenttype. De omschrijving komt overeen met de waarde uit het vrije veld TEKST.

Installatie van deze configuratie:

 • Installeer de trigger TR_LIGNESV_RESS_PROJ_DEL door de content van het bestand TR_LIGNESV_RESS_PROJ_DEL.sql te kopiëren op het tweede tabblad van Prompt Fox (deze trigger kan worden verwijderd door uitvoering van het volgende commando: drop trigger TR_LIGNESV_RESS_PROJ_DEL).
   
 • Installeer de trigger TR_LIGNESV_RESS_PROJ_INS door de content van het bestand TR_LIGNESV_RESS_PROJ_INS.sql te kopiëren op het tweede tabblad van Prompt Fox (deze trigger kan worden verwijderd door uitvoering van het volgende commando: drop trigger TR_LIGNESV_RESS_PROJ_INS).
   
 • Plaats de objectklassebestanden (class_ress_proj.prg/fxp) in de hoofddirectory van Mercator. Deze objectklasse bevat de knop "Gantt" die in het invoerrooster verschijnt.
   
 • Wijzig de invoerschermen van de gewenste sequenties zoals in de bijgevoegde GRID-bestanden (het GRID-bestand kan in de DATA-directory van Mercator worden geplaatst). Het voorbeeld geldt voor de verkoopsequentie Factu. De roostermodule (_factu.prg) moet ook in de DATA-directory worden geplaatst.
   


Te laden : 0000001304.zip (3 Kb - 11-05-2007)


De pagina die u wenst te bekijken heeft betrekking op een versie van Mercator die commercieel niet meer beschikbaar is en niet meer wordt ondersteund.

Mercator is een applicatie .net en maakt gebruik van een database SQL Server. De gegevens op deze pagina stemmen niet overeen met deze eigenschappen.