U bevindt zich nu op een technische pagina over de software Mercator. Deze pagina bevat specifieke informatie die bestemd is voor professionals van de software Mercator. Wenst u naar algemenere informatie over Mercator door te gaan?


   Deze vraag niet meer stellen

Configuratie van SQL Server voor meerdere computers

0000001080     -      20-07-2022

Om een SQL Server (versies full en express) toegankelijk te maken vanaf andere computers moet men ervoor zorgen dat het TCP/IP-protocol geactiveerd is en dat de "SQL Server Browser"-dienst werkt.

Om het TCP/IP-protocol te activeren, moet men het programma "SQL Server Configuration Manager" openen.
Vervolgens moet je in het menu navigeren naar “Bestand – Toevoegen / Verwijderen module” en dubbelklikken op het element “SQL Server Configuration Manager”.
Men moet op de module SQL Server Configuration Manager klikken om de lijst met protocollen weer te geven, je kan het protocol activeren door rechts te klikken op het protocol TCP/IP.

 

Om er zeker van te zijn dat de service “SQL Server Browser” actief is, moet men het services venster openen via administrative tools uit het configuratiescherm. Vervolgens kiest u voor “SQL Server Browser” om toegang te krijgen tot de instellingen van de service.

  • In het tabblad “Algemeen” zet je de opstartprocedure op “Automatisch”
  • In het tabblad Systeemherstel kies je voor “Service herstarten” wanneer er fouten zijn opgetreden.
Indien nodig is het ook noodzakelijk om de service te herstarten.

 

 

Voor meer informatie, zie Installatie/configuratie van de SQL Server.