U bevindt zich nu op een technische pagina over de software Mercator. Deze pagina bevat specifieke informatie die bestemd is voor professionals van de software Mercator. Wenst u naar algemenere informatie over Mercator door te gaan?


   Deze vraag niet meer stellen

De coherentie van de DBF-tabellen controleren

0000000665     -      26-09-2015
Verouderd

Sinds versie 4.1.15 is het mogelijk om via TOOLS de coherentie van de DBF-tabellen in de databank te controleren voorafgaand aan de migratie. Dankzij deze voorafgaande controle kunnen er desgevallend wijzigingen worden aangebracht aan de gegevens, om te vermijden dat deze geweigerd zouden worden bij het toepassen van de FOREIGN KEY-constraint op de SQL-databank.

De gegevens worden niet gewijzigd tijdens dit proces, dat dus zo vaak als gewenst kan worden uitgevoerd. Er wordt een foutenlog gegenereerd waarin de foutmeldingen er als volgt uitzien:
  • ARTFOU: [ID_ART+ID_ARTFOU="10000003 A0AA0MT1QR"] --X--> FOU.f_id


Dit logbestand vermeldt
  • de tabel waarin de fout voorkomt
  • de formule die overeenkomt met de primaire sleutel in deze tabel en de waarde van de primaire sleutel voor de lijn waarin de fout voorkomt
  • de tabel en het veld waarmee geen correcte link kan worden gemaakt.
In het bovenstaande voorbeeld komt de in ARTFOU vermelde leverancier niet voor in FOU.

Om deze lijn te lokaliseren, volstaat het in de PROMPT FOX het volgende script uit te voeren:

select artfou_x
set order to primaire
seek("10000003 A0AA0MT1QR")
browse

De actuele lijn wordt dan de lijn met de fout. En die kan dan manueel worden gecorrigeerd.De pagina die u wenst te bekijken heeft betrekking op een versie van Mercator die commercieel niet meer beschikbaar is en niet meer wordt ondersteund.

Mercator is een applicatie .net en maakt gebruik van een database SQL Server. De gegevens op deze pagina stemmen niet overeen met deze eigenschappen.