U bevindt zich nu op een technische pagina over de software Mercator. Deze pagina bevat specifieke informatie die bestemd is voor professionals van de software Mercator. Wenst u naar algemenere informatie over Mercator door te gaan?


   Deze vraag niet meer stellen

Hoe gebruikt u een specifieke ConnectionString om te verbinden naar de SQL-server ?

0000002140     -      28-06-2022

Mercator geeft de mogelijkheid om te verbinden met een specifieke ConnectionString naar de SQL-server. In dat geval wordt de verbinding met de SQL-server niet tot stand gebracht met de gewone verbindingsconfiguratie (naam van de verbinding = naam van de database) maar met de parameters in de string.

Hiervoor moet u het bestand Mercator.connection wijzigen en er de volgende lijn aan toevoegen:

ConnectionString = "Server=mySqlServer;Database=myMercatorDatabase;Uid=myLogin;Trusted_Connection=False"

Daarbij merken we op dat het wachtwoord niet vermeld staat in de ConnectionString. Dit is bewust zodat het wachtwoord niet 'duidelijk' leesbaar in het bestand zou staan. Wanneer Mercator daarna opstart zal Mercator Majuro het wachtwoord en vragen en dit bewaren in versleutelde vorm in het bestand Mercator.connection (met toevoegen van een lijn EncryptedPassword=). Daarna zal het wachtwoord niet meer gevraagd worden tenzij dit geweigerd wordt door SQL Server.

Opmerkingen:

  • In het bestand Mercator.connection, moeten de lijnen SqlServer en DataBase correcte informatie bevatten t.o.v. de ConnectionString. Deze worden niet meer gebruikt bij de verbinding naar de database maar worden nog gelezen door Mercator. Mercator houdt er ook rekening mee.
  • Bij gebruik van deze modus kan men de toegangsrechten niet meer exporteren. Dit zou handmatig moeten gebeuren indien men een andere database moet toegang verlenen.
  • De ConnectionString kan het element 'app=' niet bevatten. Dit wordt automatisch door Mercator toegevoegd.
  • Het automatisch herstel van de SQL-verbinding zal vervangen worden door het ingeven van het wachtwoord bij gebruik van deze modus. (cfr. boven)
  • De ConnectionString kan maximaal 254 tekens bevatten.