U bevindt zich nu op een technische pagina over de software Mercator. Deze pagina bevat specifieke informatie die bestemd is voor professionals van de software Mercator. Wenst u naar algemenere informatie over Mercator door te gaan?


   Deze vraag niet meer stellen

Hoe inputs in een SQL-tabel laden? (append)

0000000775     -      26-09-2015
Verouderd

De rechtstreekse invoer van inputs in een tabel van de SQL-server is mogelijk in de SQL Server Enterprise Manager. Daartoe klikt u rechts op de bewuste tabel, en dan "Alle taken / Gegevens importeren" (aangezien deze verrichting buiten de Mercator-support valt, verwijzen wij de gebruiker voor dit punt naar de SQL Server-documentatie).

Een andere mogelijkheid bestaat erin gebruik te maken van een "laag-niveau"-functie van Mercator: ZPrepView. Via deze functie kan een dynamische weergave worden gecreëerd van eender welke tabel. Deze dynamische weergave omvat een lokale tabel die de SQL-commando's die overeenkomen met de aangebrachte wijzigingen op een voor de gebruiker transparante manier kan genereren (via het commando tableUpdate). Zodra deze weergave is voorbereid, kan men het commando append from gebruiken, of eender welk ander Visual Fox Pro-commando dat inwerkt op de inputs.

Voorbeeld van een script dat uitgevoerd kan worden op het tabblad "Standaard" van de Prompt Fox: (voor de tabel CAT_STCK)

zprepview('CAT_STCK','CAT_STCK_SQL','','select * from CAT_STCK where 1=0')
append from c:\test\cat_stck_tmp.dbf
browse
ret=tableUpdate(.T.)
=stop(iif(m.ret,'OK !','Erreur !'))

Via de stelling 1=0 krijgt men een lege weergave die gebruikt kan worden als verzamelplaats voor de te importeren inputs. Elke andere voorwaarde kan worden gebruikt.De pagina die u wenst te bekijken heeft betrekking op een versie van Mercator die commercieel niet meer beschikbaar is en niet meer wordt ondersteund.

Mercator is een applicatie .net en maakt gebruik van een database SQL Server. De gegevens op deze pagina stemmen niet overeen met deze eigenschappen.