U bevindt zich nu op een technische pagina over de software Mercator. Deze pagina bevat specifieke informatie die bestemd is voor professionals van de software Mercator. Wenst u naar algemenere informatie over Mercator door te gaan?


   Deze vraag niet meer stellen

Mercator met een SQL Azure gegevensdatabank

0000002422     -      13-03-2017

SQL Azuro® is een cloud-service als onderdeel van Windows Azure®. Het bestaat uit een relationele database die gebouwd is op SQL-server technologieën en gehost wordt door Microsoft.

Mercator 8.5 of hoger kan gebruikt worden in de cloud met de database die gehost wordt op een SQL Azure server. Dit vereist minstens versie V12 van SQL Azure. Deze versie bevat functies die essentieel zijn voor het gebruik van Mercator (select into, temporary tables,...).

Mercator in Azure-mode, heeft enkele limieten, die bepaald worden door de limieten van SQL Azure. Op het moment dat dit artikel geschreven werd, worden cross-database queries niet toegestaan. Met het gevolg dat in Mercator de opties multiboekhouding en multi-bestandsbeheer niet beschikbaar zijn in de Azure database.

Implementatie van een gegevensdatabank naar SQL Azure

De eerste stap bestaat uit het updaten van Mercator. In mercator moet men via "Tools-Geavanceerde Tools- SQL-database" de optie "Structuur controleren" aanduiden. Deze controle moet uitgevoerd worden tot Mercator het bericht "Deze database vergt geen wijzigingen." weergeeft.

Vervolgens, moet men nagaan of de gegevensdatabank compatibel is met SQL Azure. Dit wordt gedaan via Geavanceerde tools - SQLdatabase" hier moet men de optie "Voor SQL Azure voorbereiden" aanduiden. Eens dit gedaan is, moet men Mercator afsluiten en mag men het dossier NIET meer herstarten.

In SQL Server Management Studio (geteste versie 2014), de taak "Deploy Database to Windows Azure SQL Database" uitvoeren. Dit kan gedaan worden via rechtsklik op de gewenste database. Dit zal een implementatie-wizard opstarten. Afhankelijk van de specifieke kenmerken van de database, is het mogelijk dat de migratie geweigerd wordt. De foutmeldingen van de wizard zullen u toelaten om de database aan te passen.

(Deze functionaliteit is niet beschikbaar op SQL-Express)

Eens de gegevensdatabank met succes geüpload is, volstaat het om het Mercator.Connection bestand, dat zich in de DATA-directory van Mercator bevindt te wijzigen, door volgende lijn toe te voegen:

ConnectionString = "Server=tcp:SERVER.database.windows.net,1433;Database=DATABASE;User ID=USER@SERVER;Trusted_Connection=False;Encrypt=True;Connection Timeout=30;"

In deze string, moet men volgende zaken vervangen:

  • SERVER door de naam van uw virtuele SQL-server (10-karakters)
  • DATABASE door de naam van de gegevensdatabank
  • USER door uw gebruikersnaam. Het wachtwoord zal gevraagd worden bij de eerste opstart van Mercator.

Vanaf dit moment, zal Mercator enkel nog de gegevensdatabank op de SQL-Azure server gebruiken.

Meer informatie over specifieke ConnectionString naar de SQL-server.

Opmerkingen :

  • De migratie naar SQL Azure kan enkel toegepast worden op een perfect werkend Mercator dossier. In ieder geval zal deze migratie geen problemen constateren in een Mercator die niet in de cloud zit.
  • De wizard is een tool geleverd door Microsoft. Mercator biedt hier geen enkele ondersteuning toe.
  • De ConnectionString-string bevat geen Password-element. Dit wordt automatisch toegevoegd door Mercator en zal een geëncrypteerd wachtwoord voorzien in het Mercator.Connection bestand.
  • Het tweede tabblad uit het scherm Gebruikersinformatie is niet beschikbaar met een SQL Azur databank.
  • De minimaal te gebruiken versie voor Client tools is Microsoft SQL Server Management Studio 12.0.2430.0. Eerdere versies zijn niet noodzakelijk compatibel met SQL Azure V12.
  • De verbinding met een externe boekhouding is niet mogelijk.

Aandachtspunten MercatorShield

Wanneer Mercator geïnstalleerd is met een SQL Azure gegevensdatabank, is het niet nodig om MercatorShield te installeren. Mercator bevat alle elementen om de licentie te valideren.

Het menu "MercatorShield" uit geavanceerde tools is gewijzigd:

Het treedt in werking bij functionaliteiten die gewoonlijk beschikbaar zijn in MercatorShieldGui.

Merk op dat het certificaat altijd in de SQL-bestanden opgeslagen wordt, onder de map <MainDir\Certifs.