U bevindt zich nu op een technische pagina over de software Mercator. Deze pagina bevat specifieke informatie die bestemd is voor professionals van de software Mercator. Wenst u naar algemenere informatie over Mercator door te gaan?


   Deze vraag niet meer stellen

Waarom Mercator niet overgebracht zal worden naar de "Advantage Database Server"-databank ?

0000000802     -      20-10-2017

Advantage Database Server (ADS) is een product waarvan de kwaliteit gekend is en dat als eerste bestaansreden heeft om programmeurs die een traditionele applicatie hebben ontwikkeld (tegenover een "client-server"), in staat te stellen om een eenvoudige en snelle "overdracht" te realiseren naar een degelijker databank. De filosofie die door Advantage wordt uitgedragen, is de quasi-onmiddellijke omzetting van een traditionele code in een "client-server"-code. Dit door een eenvoudige "ontkoppeling" van een componentobject voor de link met de lokale gegevens en een "herkoppeling" van een ander component dat dezelfde eigenschappen en methodes vertoont, maar een link biedt met een databankserver.

Deze methodologie is lovenswaardig, maar de literatuur is unaniem over het feit dat de ontwikkeling van een echte "client-server"-applicatie het resultaat moet zijn van heel wat diepgaander werkzaamheden. De door ADS beloofde methodologie leidt hooguit tot de opmaak van traditionele programma's, met een eenvoudige hosting van gegevens op een databankserver. Op die manier slaagt men erin applicaties te ontwikkelen die "client-server"-applicaties genoemd worden, maar in realiteit niets meer zijn dan naast elkaar geplaatste autonome tabellen (free tables), zonder enige verwijsintegriteit (foreign keys), zonder grenswaarden (triggers) en zonder opgeslagen procedures. (Terwijl ADS dit wel toelaat!)

Het belangrijkste kenmerk van een echte "client-server"-applicatie is, naast de specifieke hosting van gegevens, dat de algoritmische inspanning verdeeld wordt tussen de clientposten en de serverposten. Hierdoor worden de opgeslagen procedures en de grenswaarden - allemaal routines die op de server draaien - basiselementen.

Mercator heeft met haar SQL Server-versie van bij de start gekozen voor deze grondige aanpak. Een voorbeeld: in Mercator SQL wordt de motor van de databank (de update van de voorraden op basis van de documenten) niet langer uitgevoerd door de Mercator-interface, maar door de databankserver zelf. Dit biedt een gegevensintegriteit die duidelijk hoger ligt.

Vandaar dat wij van oordeel zijn dat het niet opportuun is om een Mercatorversie te ontwikkelen die gebruik zou maken van ADS. Des te meer omdat wij in dat geval over minder functionaliteiten zouden beschikken, onder andere op het vlak van recursiviteit van de transacties en beheer van de isolatieniveaus (transaction isolation level). Bovendien zouden wij niet automatisch kunnen rekenen op een programma dat sinds zijn laatste versie (7) nu ook de grenswaarden beheert, terwijl de eerdere versies deze grenswaarden niet kenden en deze elementen toch essentieel zijn voor Mercator.

Blijft dan nog het argument van het gewicht van de SQL Server-installatie: ter informatie: de cd weegt 15 gram en zodra hij in de lezer zit, volstaat het enkele malen te klikken op "Volgende". J