U bevindt zich nu op een technische pagina over de software Mercator. Deze pagina bevat specifieke informatie die bestemd is voor professionals van de software Mercator. Wenst u naar algemenere informatie over Mercator door te gaan?


   Deze vraag niet meer stellen

Het installeren van de virtualisatie server HTML5

0000002667     -      24-10-2016

Het startpunt voor alle Mercator virtualisaties is ervoor te zorgen dat de te virtualiseren Mercator actueel, gezond en volledig functioneel is. Hij moet minimum beschikken over een 10 voucher. Geen specifieke optie is daarentegen vereist.

De virtualisatie wordt uitgevoerd door  

 

Hoewel de installatie niet specifiek is voor Mercator overlopen we hier de installatie stappen:  

 

 • Download Thinfinity® VirtualUI™ van de   downloadsectie van de uitgever Cybele Software (attention download Thinfinity® Remote Desktop, maar wel Thinfinity® VirtualUI™)


 • Start de installatie en verwijder het vinkje bij « Development Environment ». Houd de andere voorgestelde standaardwaarden.


 • Autoriseer indien nodig in uw firewall poort 6580(of op elke andere gewenste poort). Als uw opstelling zich achter een router bevindt, plaats dan een port forwarding op die poort.


 • Download dit zip bestand en plaats de volgende componenten in de specifieke locaties (het zip bestand kan direct worden uitgepakt in C:\Program Files\Thinfinity\VirtualUI\web omdat het de js directory bevat):
  • mercator.html : C:\Program Files\Thinfinity\VirtualUI\web
  • app_mercator.js, jsro_mercator.js en splash_mercator.js in C:\Program Files\Thinfinity\VirtualUI\web\js


 • Start Thinfinity VirtualUI Server Manager. in de geïnstalleerde programma’s. (deze bevindt zich in de "C:\Program Files\Thinfinity\VirtualUI\bin64\Thinfinity.VirtualUI.Server.exe"). Het vervolg van de parametrering gebeurt in de instelling applicatie van de virtualisatie server.


 • Pas de poort indien nodig aan.


 • In het RDS tabblad klik op de knop « Test » om te controleren of het door VirtualUI gemaakte account genoeg rechten heeft om een RDP sessie te gebruiken. Indien nodig verander het account. Als er geen enkele licentie beschikbaar is voor een RDP sessie moet men het vinkje bij « Use this account… » verwijderen en in plaats daarvan het « Console » vakje aanvinken om de server sessie te gebruiken.

 • Om VirtualUI op Mercator te vertellen dat we willen virtualiseren, ga je naar het tabblad « Toepassingen » en klik op de «Add» knop.

 • Vervolledig het scherm dan als volgt:
  • Name: vrije benaming
  • Virtual Path: een element dat verschijnt in de URL om deze Mercator te onderscheiden van andere eventuele gevirtualiseerde Mercators op dezelfde server.
  • Home Page: C:\Program Files\Thinfinity\VirtualUI\web\mercator.html.
  • Klik op « Open » om de te virtualiseren Mercator.exe te selecteren.
  • Résolution: laat de standaardwaarden staan in "Fit to browser window"
  • Maak de gewenste instellingen in de tabbladen « Credentials » en « Permissions »

 • Op dit punt van de installatie, als Virtual Path « erp » is, moet de URL http://aaa.bbb.ccc.eee:6580/erp/ werken (dat laatste is noodzakelijk en zorgt ervoor dat Mercator opstart).

 • Na evaluatie (90 dagen) is het noodzakelijk om de Cybele Software licenties (server licenties) het aantal gebruikers moet geteld worden als het aantal gelijktijdige virtuele sessies. Voorbeelden:
  • Een gebruiker opent zijn Mercator gelijktijdig op zijn Mac in Safari en op zijn Android tablet: men moet 2 licenties tellen.
  • 3 gebruikers openen gelijktijdig Mercator op hun PC, maar in hun webbrowser : men moet 3 licenties tellen.

 • In dit stadium is Mercator functioneel in HTML5 modus, maar het is noodzakelijk om de configuratie voort te zetten om de veiligheid van deze Mercator voort te zetten.