U bevindt zich nu op een technische pagina over de software Mercator. Deze pagina bevat specifieke informatie die bestemd is voor professionals van de software Mercator. Wenst u naar algemenere informatie over Mercator door te gaan?


   Deze vraag niet meer stellen

Verlegging van de btw voor bouwwerken: wijziging per 1 januari 2023

0000003131     -      27-02-2023

Vanaf 1 januari 2023 moet de vermelding "Verleggingsregeling" op de factuur worden vervangen door de volgende verplichte vermelding wanneer de verleggingsregeling van toepassing is:

"Verlegging van heffing: Bij gebrek aan schriftelijke betwisting binnen een termijn van één maand na de ontvangst van de factuur, wordt de afnemer geacht te erkennen dat hij een belastingplichtige is gehouden tot de indiening van periodieke aangiften. Als die voorwaarde niet vervuld is, is de afnemer ten aanzien van die voorwaarde aansprakelijk voor de betaling van de verschuldigde belasting, interesten en geldboeten.".