U bevindt zich nu op een technische pagina over de software Mercator. Deze pagina bevat specifieke informatie die bestemd is voor professionals van de software Mercator. Wenst u naar algemenere informatie over Mercator door te gaan?


   Deze vraag niet meer stellen

Beperking van het aantal uitgewisselde bestanden

0000002637     -      23-11-2018

McdServerService is bedoeld om gegevensuitwisseling uit te voeren Het is dus niet ontworpen om grote bestanden te versturen. Dit is meestal het geval, aangezien enkel nieuwe of gewijzigde bestanden verzonden worden.

Wat betreft de informatiebestanden, en vooral de artikel informatiebestanden, kunnen er zich situaties voordoen waarin alle gegevens bewerkt worden. Bijvoorbeeld, bij een herberekening van de prijzen.
Op niveau van gegevensuitwisseling, kan dit fouten in het geheugen veroorzaken.

Om dit tegen te gaan, laat Mercator ons toe om de gegevens van informatiebestanden in delen te versturen, elk met een maximum aantal records.
Als je dit maximum aantal records wil instellen, moet je naar "Tools / Opties" en via rechtsklik op "Synchronisatie centrale", de gewenste optie invoeren.

 

 

 

Standaard staat deze optie op 0. Met een nul-waarde wordt geen rekening gehouden. Zodra deze waarde niet nul is, en bijvoorbeeld 10.000, betekent dit dat er maximaal 10.000 records per keer verzonden kunnen worden. Dun zal Mercator het aantal te versturen records opdelen en verzenden in recordreeksen van 10.000.

 

In dit ontwikkelingsstadium, komt deze functie enkel in aanmerking bij het exporteren naar McdServerService.