U bevindt zich nu op een technische pagina over de software Mercator. Deze pagina bevat specifieke informatie die bestemd is voor professionals van de software Mercator. Wenst u naar algemenere informatie over Mercator door te gaan?


   Deze vraag niet meer stellen

Houd bij de tranfer van depots en inventarissen rekening met transformaties

0000003147     -      07-04-2023

Magazijnoverdrachten kunnen worden beheerd op 3 niveaus (voorbereiding, verzending en ontvangst) en voorraden op 2 niveaus (voorbereiding en definitief). Als u wilt dat bij uitwisselingen tussen vestigingen op correcte wijze rekening wordt gehouden met deze statuswijzigingen, moet u op alle vestigingen :

  • MercatorUi.dll 10.10.610 of later hebben,
  • Mercator minstens één keer gestart hebben om de SQL-functie dbo.DIV_LIES ter beschikking te stellen,
  • voeg de kolom DIV_LIES toe aan de tabel PIEDS_D. 
alter table PIEDS_D add DIV_LIES varchar(MAX) not null default ''

 

Deze kolom bevat informatie om alle documenten met een vorige status te identificeren. Aangezien er geen backorderbeheer is in de verschillende voorraadbewegingen, kunnen de documenten met een vorige status automatisch worden verwijderd tijdens uitwisselingen.