U bevindt zich nu op een technische pagina over de software Mercator. Deze pagina bevat specifieke informatie die bestemd is voor professionals van de software Mercator. Wenst u naar algemenere informatie over Mercator door te gaan?


   Deze vraag niet meer stellen

NativeError 5175: het indexbestand werd aangemaakt met een andere sorteervolgorde

0000003116     -      24-11-2022

Bij het verbinden met de database van Bob kan volgende fout optreden:

AdsQuery1: Error 7200: AQE Error; State = HY000; NativeError = 5175. The index file was created with a different collation sequence than is currently being used.

Om dit probleem te verhelpen moet het bestand adslocal.cfg worden aangepast en moet de regel ANSI_CHAR_SET worden gewijzigd. Het is noodzakelijk dezelfde taal aan te geven als diegene die door de ADS-server wordt gebruikt. Bijvoorbeeld :

ANSI_CHAR_SET=French

Het bestand adslocal.cfg bevindt zich in de map van Bob en in de map MercatorLegacyAccConnector. De waarden tussen deze twee bestanden moeten identiek zijn en overeenstemmen met de configuratie van de ADS-server.