U bevindt zich nu op een technische pagina over de software Mercator. Deze pagina bevat specifieke informatie die bestemd is voor professionals van de software Mercator. Wenst u naar algemenere informatie over Mercator door te gaan?


   Deze vraag niet meer stellen

Verbindingsproblemen bij Windows Vista of Windows 7

0000001852     -      20-06-2018

Deze pagina is verouderd voor nieuwere operating systemen.  Deze pagina zien.

Men heeft vastgesteld dat er zich een probleem kan voordoen in de verbinding tussen Mercator en Bob ADS bij werkposten die draaien op het besturingsprogramma Windows Vista of Windows 7 en verbonden zijn met een Windows 2008-server. Het probleem doet zich voor wanneer de ADS-server een door Mercator aangevraagd DBF-bestand genereert. Op dat ogenblik kan het besturingssysteem ten onrechte aangeven dat het bestand niet bestaat, terwijl het toch correct lijkt te zijn gecreëerd.

In de praktijk wordt op dit symptoom gewezen via dit soort foutmelding die verschijnt bij het opstarten van Mercator:

MercatorDBError: RenameFileError 2!

Het ziet ernaar uit dat dit probleem wordt veroorzaakt door het SMB 2.0-protocol (meer informatie hierover vindt u op deze pagina).

Om het probleem op te lossen, volstaat het SMB 2.0 te deactiveren op de werkpost. Daartoe moeten de volgende 2 commandolijnen worden uitgevoerd:

sc config lanmanworkstation depend= bowser/mrxsmb10/nsi
sc config mrxsmb20 start= disabled

Opmerking: de spatie na het teken = is verplicht.

attention U moet de pc opnieuw opstarten.