U bevindt zich nu op een technische pagina over de software Mercator. Deze pagina bevat specifieke informatie die bestemd is voor professionals van de software Mercator. Wenst u naar algemenere informatie over Mercator door te gaan?


   Deze vraag niet meer stellen

Foutmelding "The specified table, memo file, or index file was unable to be opened"

0000002839     -      16-11-2022

Bij het centraliseren van de boekhouding naar Bob kan volgende fout optreden :

Open header table
Error 7008:  The specified table, memo file, or index file was unable to be opened

Het probleem wordt veroorzaakt doordat de levensduur van de cache standaard 10 seconden is. Hierdoor kunnen de gegevens die uit Mercator worden gelezen verouderd zijn, aangezien deze meer dan 10 seconden oud kunnen zijn. Dit kan een fout opleveren die aangeeft dat een bestand niet bestaat.

Om dit te verhelpen moet u een sleutel (DWORD) in het register wijzigen naar 0 (nul). Hiermee wordt de cache uitgeschakeld.

HKEY_LOCAL_MACHINE\System\CurrentControlSet\Services\Lanmanworkstation\Parameters\DirectoryCacheLifetime 

Dit maakt het mogelijk om SMB2 actief te laten, in tegenstelling tot wat is aangegeven op deze pagina.

De uitleg over de cache in SMB2 vindt u op deze pagina.

Het wordt aanbevolen om deze sleutel niet te wijzigen tenzij dit echt nodig is.

 

Als deze oplossing niet werkt, kan het nodig zijn om de op deze pagina beschreven procedure toe te passen, om het ADS-servertype tot Remote te beperken.