U bevindt zich nu op een technische pagina over de software Mercator. Deze pagina bevat specifieke informatie die bestemd is voor professionals van de software Mercator. Wenst u naar algemenere informatie over Mercator door te gaan?


   Deze vraag niet meer stellen

De omschrijving van een informatiebestand wijzigen

0000001908     -      11-01-2024

In dit voorbeeld laten we zien hoe u de omschrijving van een informatiebestand wijzigt. Dat gebeurt via een informatiebestandcustomizer (SigCli, SigFou, SigStock ...) waarin de interface ISigCaptionsChanger wordt geïmplementeerd.

Zoom
public void ChangeCaptions(ref Dictionary<MercatorApi.ApiLangues, string> defaultCaptions)
{
    defaultCaptions[ApiLangues.F] = "Licences" ;
    defaultCaptions[ApiLangues.N] = "Licenties" ;
    defaultCaptions[ApiLangues.E] = "Licences" ;
    defaultCaptions[ApiLangues.D] = "Licences" ;
}

 

De icon van een informatiebestand wijzigen

 

Trefwoorden : hernoemen