U bevindt zich nu op een technische pagina over de software Mercator. Deze pagina bevat specifieke informatie die bestemd is voor professionals van de software Mercator. Wenst u naar algemenere informatie over Mercator door te gaan?


   Deze vraag niet meer stellen

De omschrijving van een informatiebestand wijzigen

0000001908     -      26-12-2016

Majuro versie

In dit voorbeeld laten we zien hoe u de omschrijving van een informatiebestand wijzigt. Dat gebeurt via een informatiebestandcustomizer (SigCli, SigFou, SigStock ...) waarin de interface ISigCaptionsChanger wordt geïmplementeerd.
Zoom
public void ChangeCaptions(ref Dictionary<MercatorApi.ApiLangues, string> defaultCaptions)
{
    defaultCaptions[ApiLangues.F] = "Licences" ;
    defaultCaptions[ApiLangues.N] = "Licenties" ;
    defaultCaptions[ApiLangues.E] = "Licences" ;
    defaultCaptions[ApiLangues.D] = "Licences" ;
}

 

Aruba versie

Definieer in het menu "Tools / Opties - tabblad Overige" de waarde van de sleutels (voor DEST signaletiek)

  • "Caption Dest F"
  • "Caption Dest N"
  • "Caption Dest E"
  • "Caption Dest D"

 

Trefwoorden :dest; naam; herbenoemen