U bevindt zich nu op een technische pagina over de software Mercator. Deze pagina bevat specifieke informatie die bestemd is voor professionals van de software Mercator. Wenst u naar algemenere informatie over Mercator door te gaan?


   Deze vraag niet meer stellen

Interface = MercatorUi.ICustomizers.ISigCaptionsChanger

0000001907     -      20-01-2014

Deze interface kan worden geïmplementeerd in de informatiebestandcustomizers (SigCli, SigFou, SigStock ...) en biedt de mogelijkheid om de omschrijving te wijzigen van een informatiebestand dat op verschillende plaatsen in het programma voorkomt.

Hierna volgt de definitie van deze interface:

Zoom
public interface ISigCaptionsChanger
{
     void ChangeCaptions( ref Dictionary <MercatorApi. ApiLangues , string > defaultCaptions);
}

Als parameter wordt een woordenboek ingevuld dat per taal de omschrijving van het informatiebestand bevat. Aangezien dit woordenboek wordt opgegeven "ter referentie", volstaat het om dit rechtstreeks te wijzigen.

Opmerking: er kunnen geen elementen worden toegevoegd aan het woordenboek, noch geschrapt uit het woordenboek.

Bijvoorbeeld: De omschrijving van een informatiebestand wijzigen