U bevindt zich nu op een technische pagina over de software Mercator. Deze pagina bevat specifieke informatie die bestemd is voor professionals van de software Mercator. Wenst u naar algemenere informatie over Mercator door te gaan?


   Deze vraag niet meer stellen

Deactiveren of aanpassen van een sneltoets in een informatiebestand

0000003061     -      17-12-2021

Deze customizer toont hoe u een sneltoets kan aanpassen in een informatiebestand. Het implementeert alleen de MercatorUi.ICustomizers.ISigCreated customizer, dit houdt echter in dat Mercator zal moeten herstart worden indien er wijzigingen in de code worden aangebracht.

 

Vervangen van CTRL-A door CTRL-J op de artikelfiche:

Zoom
namespace SigStock
{
    public class Customizer : MercatorUi.ICustomizers.ISigCreated
    {
        public void SigCreated(MercatorUi.Sig.Sig Sig)
        {
            Sig.ShortCutKey = DevComponents.DotNetBar.eShortcut.CtrlJ;
        }
    }
}

 

Voor de sneltoets te deactiveren:

Zoom
            Sig.ShortCutKey = DevComponents.DotNetBar.eShortcut.None;

 

Deze wijziging in het informatiebestand van de artikelfiche laat ons toe om de functionaliteit ("Alles selecteren") van CTRL-A te herstellen.