U bevindt zich nu op een technische pagina over de software Mercator. Deze pagina bevat specifieke informatie die bestemd is voor professionals van de software Mercator. Wenst u naar algemenere informatie over Mercator door te gaan?


   Deze vraag niet meer stellen

Een bevoorrading starten met vooraf gedefiniƫerde parameters

0000002412     -      24-08-2016

De hier getoonde instellingen laten ons toe om de herbevoorradingsfunctionaliteit te starten met vooraf gedefinieerde parameters. Dit zorgt ervoor dat we het dialoogvenster niet steeds moeten invullen met de herbevoorradingsopties. De basisprincipes zijn de eigenschappen van de klasse MercatorUi.Forms.Gescom.GescomDialogs.GescomAskRestock.GescomAskRestockRet met alle gewenste waarden die doorgegeven worden aan de constructor. Deze eigenschappen komen overeen met de elementen uit het dialoogvenster in kwestie. Het is ook mogelijk om de filters te bepalen waarmee Mercator rekening moet houden: filtre_FOU, filtre_CLI en filtre_STOCK.

In onderstaand voorbeeld tonen we hoe je een herbevoorrading kan starten op basis van een leegscherm, voor het door de gebruiker gekozen depot. Deze code kan geplaatst worden in een knop in de ribon-balk.

Zoom
using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Text;
using System.Data;
using MercatorApi;
using MercatorController;
using MercatorUi;

namespace Mercator.Ribbon.ButtonsCodes
{
    public static class Script
    {

        public static void Exec(DevComponents.DotNetBar.ButtonItem clickedButtonItem)
        {
            // enter your customized code here
            MercatorUi._Dialogs.DialogAskComboRet ret = MercatorUi.Dialogs.AskDepot("Herbevoorrading voor welk depot ?");
            if (ret == null)
                return;

            MercatorUi.Forms.Gescom.GescomDialogs.GescomAskRestock.GescomAskRestockRet r = new MercatorUi.Forms.Gescom.GescomDialogs.GescomAskRestock.GescomAskRestockRet(
                false, false, false, "", DateTime.MinValue, DateTime.MinValue, false,
                ret.Id,
                "", "", null);

            MercatorUi.Forms.Gescom.GescomRestockForm.ShowStatic(r);
        }
    }
}